Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP a w nim orzeczenia Sądu Najwyższego:

  • ustalenie wysokości dochodzonego odszkodowania
  • sytuacja pracowników w reorganizowanym zakładzie pracy
  • powody w zróżnicowaniu wynagrodzeń
  • świadczenia wypłacanych przez pracodawcę
  • rozłożenie ciężaru dowodu
  • zasada równego traktowania w zatrudnieniu
  • pełnienie funkcji dyrektora przez dwóch pracowników