3,8 mln dzieci do 18 roku życia skorzystało ze świadczenia 500 plus w 2017 roku – wynika z najnowszych danych GUS. Mowa o świadczeniu wychowawczym i dodatku wychowawczym.

W 2017 r. do rodzin trafiło prawie 23 mld zł. Kwota ta składa się na świadczenie wychowawcze i dodatki: wychowawczy do zryczałtowanej kwoty.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na dziecko wypłacane jest od 1 kwietnia 2016 roku. Otrzymują je rodzice, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin, których dochód nie przekroczył 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. Prawo do dodatkowego wsparcia na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka (w postaci dodatku wychowawczego) oraz dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (w postaci dodatku do zryczałtowanej kwoty). Oba świadczenia wypłacane są w wysokości 500 zł netto.

Finansowanie świadczeń

Jak wynika z danych GUS, 58 proc. beneficjentów tego programu to rodziny pobierające świadczenie na pierwsze dziecko. Oznacza to, że ich miesięczny dochód nie przekraczał w 2017 roku 800 zł. Najwięcej beneficjantów odnotowano w województwie Mazowieckim – ponad pół miliona dzieci. W województwach opolskim i lubuskim liczba beneficjentów nie przekroczyła 94 tys.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono ponad 23 mld złotych. Oznacza to, że średni koszt takiego świadczenia na mieszkańca to więcej niż 600 złotych. Największym natężeniem wypłat świadczenia wychowawczego w ciągu 2017 roku na 1 mieszkańca charakteryzowało się 10 województw, z których najwyższe wydatki odnotowano w województwie podkarpackim (676 zł). Poniżej średniej dla Polski uplasowało się 6 województw, wśród których najniższe wydatki poniesiono w województwie opolskim (482 zł).

Dodatki w 2017 roku

To świadczenie adresowane do rodzin zastępczych i podopiecznych domów dziecka. W minionym roku skorzystało z niego ponad 46 tys. dzieci, a całkowita wysokość świadczenia to ponad 272 mln zł. Dodatek do zryczałtowanej kwoty przeciętnie miesięcznie trafiał do 1,4 tys. dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Kwota wydatków z tego tytułu w 2017 roku wyniosła 8,6 mln zł.