Fundusz Pracy płaci za szkolenia i studia podyplomowe pracowników, którzy skończyli 45 lat.
Od 1 lutego starosta może płacić za szkolenia i studia podyplomowe pracowników, którzy ukończyli 45 lat. Może też opłacić przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie związane z udziałem takich osób w szkoleniach. Eksperci są zgodni, że nowe możliwości finansowania z Funduszu Pracy rozwoju zawodowego starszych pracowników są dobrym rozwiązaniem.
- W trudnych czasach pracownicy lepiej wyszkoleni z większymi kompetencjami będą mieli większe szanse na zachowanie miejsca pracy - mówi Karolina Sędzimir-Domanowska, ekspert rynku pracy PKO BP.
Wiktor Wojciechowski z FOR ma jednak wątpliwości, czy opłacanie szkoleń starszym pracownikom spowoduje, że zachowają dotychczasowe stanowisko pracy albo znajdą lepszą ofertę.
- Badania wskazują, że szkolenia są efektywne, jeśli odbywają się u potencjalnego pracodawcy - mówi Wiktor Wojciechowski.
Dodaje, że oferta firm szkoleniowych wciąż nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy.
- Czasami wydatki z FP na szkolenia będą więc zwykłym marnotrawstwem pieniędzy - mówi Wiktor Wojciechowski.
Eksperci różnie oceniają też opłacanie z FP studiów podyplomowych. Zdaniem Zbigniewa Żurka z BCC, nowe zasady ich finansowania nie zmienią sytuacji na rynku pracy.
- Firmy nie poszukują osób po takich studiach - twierdzi Zbigniew Żurek.
Dodaje, że nie tylko nie odpowiadają one na potrzeby rynku pracy, ale również w niewielkim stopniu dają konkretne umiejętności.
- Często służą jedynie zdobyciu formalnych uprawnień - mówi Zbigniew Żurek.
Nowe możliwości finansowania szkoleń starszych pracowników są przewidziane ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). W czasie szkolenia i studiów podyplomowych nie mają oni prawa do stypendium szkoleniowego. Warunkiem ubiegania się przez nich o wsparcie finansowe jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako poszukujący pracy.
Jeśli starosta wyrazi zgodę na szkolenie zaproponowane przez starszego pracownika, będzie mógł zapłacić za nie ok. 9 tys. zł (trzy średnie płace). Jeśli to urząd pracy skieruje pracownika na szkolenie, wtedy poniesie pełne jego koszty, nawet jeśli okażą się wyższe niż 9 tys. zł. W takim przypadku starosta ma obowiązek sfinansowania z FP kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie zawartej przez niego z instytucją szkoleniową. Może też zapłacić za przejazdy pracownika związane ze szkoleniami. Jeśli to pracownik wybrał szkolenie, może otrzymać tylko częściowy zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu, pod warunkiem że starosta wyrazi zgodę na dofinansowanie tych wydatków. Pracownik może ubiegać się także o ok. 12 tys. zł (cztery średnie płace) nieoprocentowanej pożyczki na swoje szkolenie. Musi ją spłacić maksymalnie w ciągu półtora roku. Może też otrzymać ok. 9 tys. zł na studia podyplomowe.
1,63 mln osób jest zarejestrowanych w urzędach pracy