Niebawem osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wnioski o dofinansowanie z PFRON przez internet – poinformowała w piątek PAP kierownik projektu Systemu Obsługi Wsparcia, Dariusz Łazar.

Wdrażanie Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpocznie się na początku lipca. "Jednak to, od kiedy pierwsze osoby uprawnione do wsparcia ze strony PFRON będą mogły złożyć wnioski, będzie zależało od jednostek samorządu terytorialnego. System nie jest obowiązkowy. O jego wprowadzeniu zdecydują właśnie one" – wyjaśnił Dariusz Łazar. Podkreślił, że jest optymistą, gdyż obserwuje duże zainteresowanie ze strony urzędów powiatowych.

Obecnie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które chcą skorzystać ze wsparcia PFRON, muszą same (lub ich opiekunowie) udać się do urzędu powiatowego, aby złożyć wniosek o wsparcie. "Dla wielu osób z niepełnosprawnością jest to bardzo uciążliwe" – podkreśliła Iwona Lis, prezes Zarządu Fundacji Forani, która zajmuje się pomocą ofiarom wypadków. Zwróciła uwagę, że wielu podopiecznych fundacji jest unieruchomionych i nie może wyjść z domu. W takim wypadku sprawy w urzędach muszą załatwiać opiekunowie. "Po wprowadzeniu SOW niepełnosprawni będą mogli złożyć wnioski samodzielnie. Większość z nich posługuje się swobodnie komputerami" – wskazała Lis.

Tym, którzy nie mają komputerów, albo nie mogą z nich korzystać, z pomocą przyjdą pracownicy socjalni. PFRON przekaże im na początek 1,5 tys. tabletów wyposażonych w moduł internetowy. Docelowo jednostki samorządu terytorialnego mają otrzymać od 3 do 4 tys. tabletów dla pracowników socjalnych.

System Obsługi Wsparcia będzie miał swoja stronę internetową. Ma być również dostępny poprzez strony internetowe PFRON. Na stronach SOW zostaną umieszczone informacja o wszystkich możliwych formach wsparcia finansowanych z PFRON. Użytkownikom będą udostępnione w formie elektronicznej formularze z wnioskami o wsparcie. Zapewniono możliwość podłączania skanów oraz zdjęć dokumentów wymaganych przy rozpatrywaniu wniosków. Wypełniony wniosek trzeba będzie podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub tzw. Profilu Zaufanego. (Profil Zaufany można również założyć przez internet).

Dariusz Łazar przyznał, że urząd rozpatrujący podania może zażądać od osoby występującej o wsparcie przedłożenia n.p. oryginalnych dokumentów potwierdzających orzeczenie o niepełnosprawności.