Wyeliminowanie głównych słabości pierwotnego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wymagałoby daleko idących zmian - uważa prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że zmiana pojedynczych parametrów projektu nie zmieni krytycznej opinii banku na temat PPK.

"Zastrzeżenia (NBP do projektu ustawy o PPK - PAP) dotyczą trzech kluczowych perspektyw oddziaływania tego projektu — zabezpieczenia przyszłych dochodów osób kończących aktywność zawodową, wpływu na potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz sprawnego działania systemu pracowniczych planów kapitałowych i bezpieczeństwa finansowego jego uczestników, przy maksymalizacji korzyści z jego funkcjonowania wobec wysokich kosztów ponoszonych przez pracodawców, uczestników i budżet Państwa" - napisał Glapiński w odpowiedzi na zaproszenie na konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu ustawy opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"W ocenie NBP, wyeliminowanie głównych słabości projektu w wyżej wymienionych obszarach wymagałoby daleko idących zmian w proponowanej konstrukcji systemu PPK. Zakładając, że konferencja uzgodnieniowa będzie dotyczyła jedynie szczegółowych poprawek do istniejącego projektu, zastrzeżenia sformułowane w opinii NBP pozostaną nadal zasadne" - dodał.

Odpowiedź Glapińskiego datowana jest na 12 kwietnia, natomiast konferencja uzgodnieniowa odbyła się 16 kwietnia. Minister finansów, Teresa Czerwińska, powiedziała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że MF przedstawi nowy projekt ustawy pod koniec maja.