"Od dwóch tygodni obowiązuje zasada, że wszystkie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych muszą uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby to się stało elementem prawa i dlatego przygotowujemy ustawę, którą nazywamy roboczo ustawą o dostępności" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

"Chcemy, aby była gotowa przed wakacjami, tak, żeby można ją było procedować w drugiej połowie roku. Zależy nam, aby obowiązywała od początku przyszłego roku. Będzie dotyczyć wszystkich nowych inwestycji w szczególności o charakterze publicznym" - dodał minister.

Dziś doszło do podpisania deklaracji partnerstwa na rzecz dostępności celem przygotowania i wdrożenia programu Dostępność+, który ma pomóc usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami.
"Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad tym programem. […] Ten program za kilka lat przy udziale ogromnych środków, już teraz mamy zarezerwowane na ten cel 23 mld zł ma poprawić dostępność. Dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy ten program" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej program Dostępność+.

Wartość inwestycji służących do realizacji programu Dostępność+ oszacowano na ok. 23 mld zł w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Zakłada się, że środki doprowadzą do poprawienia dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Według Kwiecińskiego, obecne środki w programie Dostępność+ zaplanowane na 23 mld zł, obejmują także ok. 3 mld zł nowych środków.

"Te 23 mld zł są to oczywiście środki pochodzące m.in. z różnych funduszy, ale w tym 3 mld zł są to nowe środki, które zostaną wydatkowane w okresie obowiązywania całego programu" - wskazał minister.

Według niego, w pierwszej kolejności zostało już wytypowanych około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zostaną zniesione bariery architektoniczne i komunikacyjne.

Zakłada się, że program Dostępność+ zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w pierwszej połowie roku w formie uchwały.