Aż o 18 procent spadły wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko.
Poprosiliśmy urzędy w dużych miastach o odpowiedź na pytanie, jak na wypłaty 500 plus wpłynął nowy okres zasiłkowy. Otrzymaliśmy informacje z Olsztyna, Poznania, Krakowa, Białegostoku, Gdańska, Łodzi, Warszawy, Katowic, Lublina, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy. Komplet informacji dotyczy listopada i września, czyli ostatniego miesiąca starego okresu zasiłkowego. Część urzędów przysłała także dane grudniowe.
Spadła liczba dzieci, na które wypłacane są świadczenia. Zsumowany spadek liczby beneficjentów w porównaniu z wrześniem wyniósł 12 proc. Największy był w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie wyniósł 18 proc, z kolei w Olsztynie i Katowicach wyniósł 17 proc., najmniejszy, 3-proc., był w Warszawie. Ta zasadnicza tendencja wynika z bardzo dużego, 18-proc. spadku wypłat na pierwsze dziecko, co także widać w zsumowanych danych.