Od przyszłego roku osoby ubiegające się o Kartę Dużej Rodziny (KDR) będą zaznaczać w formularzu, czy chcą otrzymać ją w formie tradycyjnej czy aplikacji na telefon. Będą też mogły wybrać obydwie opcje.Takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania KDR, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie muszą być zawarte we wniosku o przyznanie KDR (Dz.U. poz. 1454). Ma on dostosować zasady ubiegania się o dokument uprawniający do zniżek rodziny wielodzietne do modyfikacji wynikających z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428). Część z nich funkcjonuje już od sierpnia br., kolejne zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Najważniejszą z nich jest wprowadzenie karty elektronicznej, czyli specjalnej aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne, w tym smartfony, za pośrednictwem której członkowie rodziny wielodzietnej będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień.
W związku z tą zmianą konieczne jest poszerzenie katalogu informacji, które muszą być zawarte we wniosku o wydanie KDR. Co do zasady jego wzór nie jest bowiem określany przepisami rozporządzenia. Każda gmina może opracować swój formularz lub posługiwać się przykładowym, udostępnianym przez resort rodziny. Projekt przewiduje, że we wniosku powinno znaleźć się wskazanie, czy dotyczy karty tradycyjnej czy elektronicznej (można ubiegać się jednocześnie o obydwie). Będą też w nim potrzebne odpowiednie rubryki, które pozwolą uwzględnić sytuację, gdy osoba ma już wydaną kartę tradycyjną i będzie wnioskować wyłącznie o aplikację, oraz odwrotną, gdy będzie dysponować e-dokumentem, a nie będzie miała tej w formie plastikowego kartonika.
Ponadto rodzic lub jego małżonek będzie mógł zaznaczyć na wniosku, czy chce, aby na jego smartfonie udostępnione zostały e-KDR pozostałych członków rodziny. Dodatkowo w przypadku występowania o aplikację konieczne będzie podanie w formularzu numerów telefonów oraz adresów e-mail osób, które będą jej posiadaczami.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia