Od przyszłego miesiąca członkowie wielodzietnych rodzin będą mogli wnioskować w gminie o wydanie Karty Dużej Rodziny (KDR) w formie aplikacji na telefon.
Taką możliwość wprowadza ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428), a dokładnie stanowiąca jej element nowelizacja ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). Obecnie rodzice oraz ich uczące się dzieci mogą ubiegać się o wydanie KDR w formie plastikowego dokumentu.
To na jego podstawie korzystają potem z różnego typu ulg i rabatów, jakie przysługują rodzinom wielodzietnym w instytucjach publicznych oraz firmach uczestniczących w rządowym programie. Natomiast dzięki zmianie przepisów karta będzie miała też formę elektroniczną w postaci oprogramowania na urządzenia mobilne.
Taka aplikacja pozwoli więc korzystać ze zniżek bez konieczności posiadania przy sobie tradycyjnego dokumentu. Dodatkowo będzie pokazywać, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się instytucje udzielające rabatów.
– Zaletą nowego rozwiązania jest to, że z e-karty będzie można korzystać już w momencie jej przyznania. W przypadku tej tradycyjnej jest to możliwe dopiero, gdy osoba otrzyma wydruk spersonalizowanej karty – mówi Piotr Stolarczyk, dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.
Co do zasady osoby, które już mają plastikowy dokument i wystąpią o e-KDR, nie będą musiały za to płacić. Przy czym brak opłaty będzie dotyczył wniosków złożonych do 1 stycznia 2020 roku. Po tym terminie uzyskanie aplikacji będzie kosztować 9,21 zł. Osoby, które do tej pory w ogóle nie miały wydanej KDR i w 2018 r. złożą wniosek o wydanie obu form kart, nie poniosą żadnych kosztów.
– Jeśli jednak członek rodziny wielodzietnej będzie najpierw ubiegał się o uzyskanie dokumentu w formie tradycyjnej, a dopiero po jakimś czasie zgłosi się po jego elektroniczny odpowiednik i odwrotnie, to będzie od niego pobierana opłata w wysokości 9,21 zł – twierdzi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Zwraca uwagę, że w związku z nowelizacją ustawy konieczna jest zmiana dotychczasowego rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, które określa, jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o wydanie KDR oraz jak należy ją unieważniać. Nowe przepisy w tym zakresie czekają na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Ponadto ustawa z 7 lipca 2017 r. rozszerza katalog czynności, które są wykonywane przez gminy w ramach realizacji KDR i przysługuje za nie budżetowa dotacja. Od przyszłego roku będzie z niej finansowane stwierdzenie utraty uprawnień do posiadania karty (2,68 zł za wydanie decyzji w tej sprawie) oraz przyznanie drugiej formy karty (1,34 zł).
Natomiast dopiero od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli uzyskać kartę wszystkim rodzicom, którzy wychowali minimum troje dzieci.
1,8 mln liczba wydanych Kart Dużej Rodziny
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.