Obywatel Ukrainy, który np. mieszka w hotelu robotniczym i tylko czasowo przebywa w Polsce, nie dostanie gwarancji dofinansowania do minimalnego świadczenia wypłacanego przez ZUS - mówi w wywiadzie dla DGP dr Andrzej Szybkie, dyrektor departamentu rent zagranicznych ZUS.
Polscy podatnicy będą finansować obywatelom Ukrainy emerytury?
Polskie państwo wypłaca świadczenia wszystkim tym, którzy nabywają do nich uprawnienia zgodnie z polskim prawem o koordynacji ubezpieczeń społecznych obowiązującym w Unii Europejskiej, a także w oparciu o zawarte umowy dwustronne z innymi państwami.