Jak obliczyć podstawę zasiłku, gdy składniki wynagrodzenia były wcześniej obniżane

autor: Izabela Nowacka26.10.2017, 20:00
Do wymiaru podstawy bierze się więc tylko te składniki, które nie przysługują za okres pobierania zasiłku, czyli za miesiąc z niezdolnością są odpowiednio zmniejszane.

Do wymiaru podstawy bierze się więc tylko te składniki, które nie przysługują za okres pobierania zasiłku, czyli za miesiąc z niezdolnością są odpowiednio zmniejszane.źródło: ShutterStock

Pracownik zatrudniony od 4 stycznia 2017 r. w październiku przebywał na urlopie ojcowskim przez siedem dni (tydzień). Oprócz wynagrodzenia w stałej wysokości 4900 zł otrzymuje dodatek paliwowy na dojazdy do pracy w kwocie 400 zł, który jest zmniejszany o 1 proc. za każdy opuszczony dzień pracy, m.in. z powodu pobierania zasiłków. Pracownik otrzymuje również miesięczną premię zmienną od 5 do 20 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany, a w niektórych miesiącach zdarza się dodatek za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie, premia i dodatek nocny są wypłacane ostatniego dnia każdego miesiąca, a dodatek paliwowy 5. dnia miesiąca następnego. Jak ustalić zasiłek macierzyński, jeżeli w marcu pracownik chorował przez pięć dni roboczych? Za marzec dostał dodatek paliwowy odpowiednio pomniejszony o dni choroby – 380 zł – oraz dodatek za pracę w nocy 17,40 zł i premię w wysokości 12 proc., tj. 490 zł.

PROBLEM

ODPOWIEDŹ

Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego oblicza się według tych samych zasad co ustalone dla zasiłku chorobowego. Podstawą jest tu przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tych 12 miesięcy, podstawę zasiłkową stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Dotyczy to pracowników niedawno zatrudnionych, których staż w firmie jest krótszy niż rok. Wynagrodzeniem jest przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na chorobowe, ale po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Chodzi o tę część składek społecznych, którą finansuje z własnych środków sam pracownik. Jest to łącznie 13,71 proc. podstawy składkowej. Jako podstawę wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie wypłacone za okres 12 lub mniejszej liczby miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności.

Do zasiłkowej podstawy wymiaru przyjmuje się składniki wynagrodzenia:


Pozostało 74% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane