Zobowiązania finansowe wobec państwa bywają uciążliwe zwłaszcza dla początkujących firm. Zakładając własną działalność, warto pamiętać o przysługującym młodym przedsiębiorcom prawie do niższych składek preferencyjnych.

O ile niższe są składki preferencyjne

Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mają prawo opłacania składek od niższej podstawy niż pozostali. Wynosi ona bowiem 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy przy braku ulg wzrasta do minimum 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczane są jednak na zasadach ogólnych tzn. od zadeklarowanej kwoty, której wartość nie spada poniżej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku).