Zobowiązania finansowe wobec państwa bywają uciążliwe zwłaszcza dla początkujących firm. Zakładając własną działalność, warto pamiętać o przysługującym młodym przedsiębiorcom prawie do niższych składek preferencyjnych.

O ile niższe są składki preferencyjne

Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mają prawo opłacania składek od niższej podstawy niż pozostali. Wynosi ona bowiem 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy przy braku ulg wzrasta do minimum 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczane są jednak na zasadach ogólnych tzn. od zadeklarowanej kwoty, której wartość nie spada poniżej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku).

Jak długo można korzystać z ulgi

Składki o niższej wartości można opłacać przez pierwsze 24 miesiące od momentu założenia nowej firmy. Termin ten jest niezmienny także w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej – nawet wówczas nie ulega wydłużeniu. Warto pamiętać, że możliwości opłacania składek preferencyjnych nie mają współpracownicy młodych przedsiębiorców.

Jakie rodzaje składek obowiązują młodych przedsiębiorców

Ulga dla nowych przedsiębiorców wyraża się także w możliwości nieopłacania niektórych składek. Mają oni obowiązek wpłacać określone kwoty na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, lecz mogą zrezygnować (choć nie muszą) ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Konieczność uiszczania ostatniej dotyczy jedynie tych, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu umowy o pracę czy zlecenie, a podstawa odliczania ich składek jest co najmniej równoważna z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. W przypadku młodych przedsiębiorców stanowi ona 30% minimalnego wynagrodzenia, dzięki czemu możliwym jest nawet kilkuletni okres nieopłacania składek na Fundusz Pracy.

Kto może opłacać składki preferencyjne

Niestety prawo do ulgi nie przysługuje wszystkim młodym przedsiębiorcom. Grupą docelową, dla której stworzono składki preferencyjne są ci z nich, u których założenia nowej firmy nie poprzedzało prowadzenie innej działalności pozarolniczej (pod uwagę brany jest okres 60 miesięcy kalendarzowych). Wykluczone jest również jednoczesne prowadzenie kilku działalności gospodarczych w danej chwili. Ponadto z ulgi nie mogą korzystać osoby świadczące te same usługi na rzecz wcześniejszego pracodawcy, które świadczyły będąc u niego zatrudnione za pośrednictwem umowy o pracę w roku założenia działalności lub je poprzedzającym.

Aktualna wysokość składek preferencyjnych (brutto)

Podstawa składek preferencyjnych na ubezpieczenie społeczne wynosi 600 zł- tyle stanowi 30% z 2000 zł,czyli najniżej krajowej. Co za tym idzie, poszczególne stawki wynoszą:

117,12 zł- na ubezpieczenie emerytalne
48,00 zł- na ubezpieczenie rentowe
10,80 zł- na ubezpieczenie wypadkowe
14,70 zł – na ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne jest obliczane na zasadach ogólnych, a jego minimalną bazę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku). W 2017 jest to 3303,13 zł. W konsekwencji, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 297,28 zł. Istnieje możliwość odliczenia od podatku 7,75% z podstawy wymiaru (3303,13 zł), co daje łącznie 255,99 zł.

W przypadku składek standardowych - przy założeniu minimalnej podstawy - to dla porównania kwoty:

499,28 zł- na ubezpieczenie emerytalne
204,62zł- na ubezpieczenie rentowe
46,04 ,zł- na ubezpieczenie wypadkowe
62,67zł – na ubezpieczenie chorobowe
62, 67 zł- na Fundusz Pracy