Pracownicy, którzy nie otrzymywali pensji z powodu zaprzestania działalności przez zatrudniającego, łatwiej zyskają pieniądze z funduszu gwarantowanych świadczeń.
Porzucenie firmy przez jej właściciela będzie mniej uciążliwe dla zatrudnianych przez niego osób. Dziś wchodzą w życie przepisy, które ułatwią im ubieganie się o zaliczki na poczet zaległych wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
– Kierunek zmian jest prawidłowy, bo coraz częściej sygnalizowane są przypadki pozostawiania pracowników bez wynagrodzeń, wypowiedzeń i świadectw pracy – tłumaczy Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.