1 sierpnia rozpoczął się nowy okres przyznawania świadczenia Rodzina 500+. Osoby, które chcą z niego korzystać po 30 września 2017, muszą złożyć kolejny wniosek. Co warto o tym wiedzieć?

Dla kogo 500+?

Program Rodzina 500+ działa już od ponad roku. Mogą korzystać z niego rodzice lub opiekunowie, pobierając świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko. Jedynie rodziny z dochodem do 800 złotych na osobę, otrzymają 500 zł na pierwsze dziecko. W przypadku, gdy jest ono niepełnosprawne, kryterium dochodowe wzrasta do 1200 złotych. Przy obliczaniu dochodu, uwzględniane są także osoby do 25 r.ż., pozostające na utrzymaniu rodziny oraz wspólnie z nią zamieszkujące. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie, składając odpowiedni wniosek przez internet czy osobiście - w gminie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek na kolejny okres rozpoczynający się 1 października, należy składać od 1 sierpnia. W przypadku złożenia poprawnie wypełnionego oraz kompletnego wniosku do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do ostatniego dnia tego miesiąca. Analogiczny mechanizm obowiązuje również w przypadku przystąpienia do programu później - np. gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, otrzyma wypłatę przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nie później niż do 30 listopada tego roku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej czy przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufany, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Listę banków udostępniających w tym celu swoje serwisy można znaleźć na www.mpips.gov.pl.

Jak wypełnić wniosek?

Jeżeli wniosek o świadczenie 500+ dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka, kwestia dochodów nie jest istotna. Kryterium to uwzględnia już jednak wniosek na jedno lub jedyne dziecko. Wymaga on załączenia oświadczeń członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. O tym jak wypełnić adekwatny wniosek krok po kroku informuje MPiPS na oficjalnej stronie internetowej.

Zmiany w 500+?

„Fundamenty programu Rodzina 500+ zostaną bez zmian, system zostanie jednak uszczelniony”- zapowiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbieta Rafalska. Zmiany mają dotyczyć osób samodzielnie wychowujących dzieci – odtąd będą musiały mieć zasądzone alimenty. Korekta obejmie także kwestię fikcyjnego zmniejszania dochodów – ministerstwo chce ograniczyć sytuacje, gdy wnioskodawca traci dochód, by po kilku miesiącach uzyskać go ponownie od tego samego pracodawcy. Korekty mogą oczekiwać również ryczałtowcy – teraz będą zobowiązani do okazania odpowiednich zaświadczeń z urzędu skarbowego.