Jeżeli twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś wniosek o wypłatę odszkodowania.

Poniżej podpowiadamy co, krok po kroku, zrobić w takiej sytuacji:

W jakim terminie otrzymasz odszkodowanie?

1. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku.

2. Może zdarzyć się, że wyjaśnienie okoliczności wypadku albo wysokości odszkodowania w ciągu 30 dni nie będzie możliwe. Wtedy odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie okoliczności było możliwe, ale nie później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o wypadku.

3. Jeśli ustalenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania w sądzie firma ubezpieczeniowa w ciągu 30 dni zawiadamia na piśmie o przyczynach niemożności wypłaty odszkodowania w całości lub w części i przypuszczalnym terminie podjęcia decyzji, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

WAŻNE:

Jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że nie należy się odszkodowanie, poszkodowany może zaskarżyć tę decyzję do sądu.

WAŻNE:

Jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że należy się mniejsze odszkodowanie, poszkodowany powinien przyjąć mniejsze odszkodowanie i już w sądzie domagać się wyższej kwoty. Przyjęcie odszkodowania nie zamyka drogi do ubiegania się w sądzie o większe odszkodowanie.

Do jakiego sądu można zaskarżyć decyzję firmy ubezpieczeniowej?

1. Należy zwrócić się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym albo do sądu właściwego dla miejsca wypadku.

2. Należy zwrócić się do sądu rejonowego, jeżeli zwracamy się o odszkodowanie nieprzekraczające 75.000,00 zł, natomiast jeżeli kwota będzie wyższa - powództwo należy wytoczyć przed sądem okręgowym.

Pamiętaj: Roszczenia przedawniają się po 3 latach od wypadku! Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem spowodowała wypadek.

Pamiętaj: pojazdem mechanicznym nie jest wyłącznie samochód osobowy, może nim być również ciągnik rolniczy oraz motorower.

Powyższy tekst pochodzi z poradnika prawnego dla rodzin osób w śpiączce, który powstał dzięki prawnikom z warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska dla Fundacji Akogo.