Kiedy nie możesz pracować z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kiedy przysługuje, jaka może być jego wysokość, w jakim okresie można go pobierać.

Kiedy nie możesz pracować z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy.

1. Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?