statystyki

Jakie składki od wynagrodzenia za okres choroby. Przepisy nie wszystko wyjaśniają

autor: Izabela Nowacka10.06.2017, 07:00
gorączka, pacjent, choroba, leczenie

Prawo do danego składnika wynagrodzenia i wypłacanie go za okres pobierania wymienionych zasiłków musi wynikać z przepisów o wynagradzaniu lub z układów zbiorowych pracy.źródło: ShutterStock

PROBLEM: Zgodnie z regulaminem wynagradzania dodatki za wysługę lat nie są zmniejszane za okresy pobierania zasiłków oraz wynagrodzeń chorobowych. Nie przysługują jedynie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Jak stosować zwolnienie z oskładkowania dodatków w części przypadającej na okresy niezdolności do pracy?

ODPOWIEDŹ

Wyłączona ze składek na ZUS będzie tylko ta część dodatku, która przypada na okres pobierania zasiłku. Przepisy w tym zakresie nie określają, jak obliczyć część podlegającą oskładkowaniu, więc w obiegu są dwie metody opisane dalej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Z kolei w świetle podatku dochodowego do przychodów tych zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, odpowiednio wycenionych.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie uwzględnia się jednak wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Zatem ani wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie podlegają obciążeniu składkami, z wyjątkiem wynagrodzenia chorobowego, od którego należna jest składka zdrowotna.

Wśród przychodów wyłączonych z podstawy składkowej są też m.in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Zwolnienie to ma zastosowanie po spełnieniu kilku warunków, które muszą wystąpić łącznie. Niespełnienie choćby jednego oznacza obowiązek poboru składek na ZUS od danego składnika wynagrodzenia. Chodzi tu o sytuację, gdy pewne składniki płacowe przysługują pracownikowi nie tylko za okres aktywnego świadczenia pracy, lecz także za czas absencji i pobierania z tego tytułu odpowiedniej należności (wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku).


Pozostało jeszcze 77% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane