statystyki

Jak skorygować błędnie wypłacony zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

autor: Izabela Nowacka26.05.2017, 16:00
Jeśli zdarzenie, w którym uczestniczył i został poszkodowany pracownik, zostało uznane za wypadek przy pracy i został wypłacony zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a po kontroli ZUS się okazało, że świadczenie to nie przysługuje, należy go przekwalifikować na wynagrodzenie chorobowe i niższy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

Jeśli zdarzenie, w którym uczestniczył i został poszkodowany pracownik, zostało uznane za wypadek przy pracy i został wypłacony zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a po kontroli ZUS się okazało, że świadczenie to nie przysługuje, należy go przekwalifikować na wynagrodzenie chorobowe i niższy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowegoźródło: ShutterStock

Pracownik od 6 do 31 marca 2017 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za 26 dni został wypłacony 100-proc. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, ponieważ niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem, który zdarzył się w pracy. Potwierdzał to protokół powypadkowy.

Po kontroli okazało się jednak, że protokół zawiera uchybienia (brak kilku danych) i ZUS zakwestionował zasiłek wypadkowy. Mamy skorygować dokumenty do ZUS oraz ustalić na nowo, jakie świadczenie przysługiwało z tego tytułu – wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek 80 proc. Okazało się, że pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe za 23 dni, a za 3 dni zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. Podstawa wymiaru świadczeń wynosi 4314,50 zł, już po odliczeniu 13,71 proc. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonego (wynagrodzenie zasadnicze brutto – 5000 zł). Jak prawidłowo rozliczyć marzec i sporządzić korekty do ZUS?

ODPOWIEDŹ

Jeśli zdarzenie, w którym uczestniczył i został poszkodowany pracownik, zostało uznane za wypadek przy pracy i został wypłacony zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, a po kontroli ZUS się okazało, że świadczenie to nie przysługuje, należy go przekwalifikować na wynagrodzenie chorobowe i niższy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. W tym celu należy:

● skorygować imienne raporty ZUS RSA oraz ZUS RCA,

● opłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne powstałe na skutek zaliczenia w ich ciężar 100-proc. zasiłku wypadkowego oraz zapłacić składkę zdrowotną od wynagrodzenia chorobowego.

Obowiązki pracodawcy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić m.in. ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Robi to powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Podejmuje on niezbędne czynności w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dokonuje jego oględzin, zbiera informacje od świadków, zasięga opinii lekarza, aż wreszcie dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa). Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć. Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół sporządza – nie później niż w 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy. Jeśli ukończony dokument nie budzi zastrzeżeń, to pracodawca zatwierdza go nie później niż w ciągu pięciu dni.

Jednak ustalenia pracodawcy i jego zespołu nie zawsze są akceptowane przez ZUS. Tak może być w razie kontroli lub np. przy rozpatrywaniu wniosku o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. ZUS może zakwestionować zdarzenie jako wypadek przy pracy, co dla pracodawcy oznacza określone konsekwencje, jeśli wypłacił pracownikowi zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

Zakładowy protokół powypadkowy stwierdzający wypadek przy pracy jest podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Jednym z nich jest zasiłek chorobowy wynoszący 100 proc. podstawy wymiaru. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. W opisanym przypadku zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego został wypłacony przez płatnika po zatwierdzeniu protokołu. Jednak jak się później okazało, ta kwalifikacja była nietrafiona. Być może nie zostały sprawdzone i wyjaśnione wszystkie istotne szczegóły, które zaważyły na prawie do zasiłku wypadkowego, lub brakowało rzetelnej oceny zdarzenia.


Pozostało jeszcze 70% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane