Projekt zmian dot. prowadzenia żłobków jest obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych i w konsultacjach społecznych; uwagi będziemy analizować; na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo dzieci - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister pytana była we wtorek o planowane zmiany, które mają złagodzić wymogi dot. prowadzenia żłobków. Jak donosiły media, z ośmiu do 10, 12 miałaby się zwiększyć liczba dzieci, przypadających na jednego opiekuna; nie byłoby też wymogu posiadania przez placówkę dwóch sal, w tym odrębnej do leżakowania.

"Projekt ustawy jest właśnie w trakcie konsultacji, jest w uzgodnieniach międzyresortowych i w konsultacjach społecznych. To jest ten etap kiedy rozmawiamy, konsultujemy projekt i jeszcze nie uwzględnialiśmy, jeszcze nie mamy wszystkich uwag, będziemy je analizować.(...) Zawsze na pierwszym miejscu stawiam, absolutnie, bezpieczeństwo dzieci" - powiedziała Rafalska.

Wyjaśniła, że propozycja zmian dot. sal żłobkowych wynika z tego, że obecnie, dzieci poniżej jednego roku życia jest w żłobkach jeden procent. "A więc nie ma takich malutkich dzieci, które cały czas byłyby w łóżeczkach i potrzebna byłaby ta druga sala. Dzisiaj mamy jeden z najdłuższych w Europie urlopów macierzyńskich i dzieci z reguły trafiają do żłobka w wieku roku i starsze" - zaznaczyła minister.

Z kolei propozycję, dotyczącą zwiększenia liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna wyjaśniła tym, że z danych resortu wynika, iż "przeciętna frekwencja w takie grupie żłobkowej jest na poziomie 60 proc.".

"Czekamy na wszystkie uwagi, konsultacje, na to, co partnerzy z Rady Dialogu Społecznego na to powiedzą. Absolutnie bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze" - podkreśliła Rafalska.

Już wcześniej minister mówiła, że złagodzenie wymogów przy prowadzeniu żłobków może przyczynić się do zwiększenia liczby wolnych miejsc w tych placówkach. Podkreślała też, że żłobków w Polsce jest ciągle mało i przypominała, że rząd realizuje program "Maluch Plus", wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.