Rozmowa z ANDRZEJEM SZCZEKLIKIEM, Człowiekiem Roku 2008 w Ochronie Zdrowia - Program specjalizacji wywodzących się z chorób wewnętrznych, a także z pediatrii i chirurgii będzie rozpoczynał się od trzyletniego modułu podstawowego. Po jego zakończeniu lekarz kontynuować będzie kształcenie w module specjalistycznym.
Kim pan jest przede wszystkim - lekarzem, naukowcem, artystą?
- Jestem lekarzem. To mój zawód i powołanie. A że ciekawy jestem ponadto wielu rzeczy, nie wydaje mi się to niczym nadzwyczajnym. Medycyna z natury prowadzi do wielkich pytań o cierpienie i sens, wyrzeczenie i współczucie, do głębokiego przeżycia ludzkiego losu.