Jestem zatrudniona na stanowisku administracyjnym w dziale produkcji dużego zakładu przemysłowego. Praca w zakładzie odbywa się w ruchu ciągłym i systemie trzyzmianowym. W ten sposób pracują pracownicy fizyczni. Pozostali, w tym obsługa administracyjna, jest zatrudniona w systemie jednozmianowym. Ja pracuję 8 godzin dziennie. Mimo to pracodawca zapowiedział, że w trakcie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszyscy pracownicy działu produkcji będą musieli przepracować jeden dzień świąteczny. Czy szef może zobowiązać mnie do pracy w święto? - pyta pani Renata z Bytomia.

W święto dopuszczalna jest praca tych osób, które bezpośrednio wykonują prace wskazane w art. 15110kodeksu pracy.

Pracodawca, który zatrudnia przy tego typu pracach jedynie część podwładnych, nie może żądać od pozostałych, aby również pracowali w takie dni. W omawianym przykładzie w święto będą mogły pracować osoby wykonujące prace fizyczne. Zgodnie z kodeksem pracy, w taki dzień mogą bowiem pracować osoby zatrudnione w ruchu ciągłym lub przy pracy zmianowej. Pracownicy, których praca nie jest niezbędna dla wykonywania takich obowiązków (np. produkcji w ruchu ciągłym), nie mogą pracować ani w niedzielę, ani w święto.

Pracodawca nie może więc zobowiązać pracowników administracyjnych do wykonywania pracy w święto Bożego Narodzenia, nawet jeśli formalnie są oni pracownikami działu produkcji (która jest prowadzona w ruchu ciągłym i w systemie trzyzmianowym). Warto podkreślić, że samo zastosowanie pracy zmianowej pozwala na zatrudnienie w niedziele i święta, bez względu na rodzaj wykonywanych przez pracownika obowiązków.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 15110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).