Pracodawca nie chce wypłacać minimalnej stawki? Krok po kroku pokazujemy, jak napisać skargę do PIP. Skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy może złożyć każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od tego roku taki przywilej zyskały również osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło – jeśli zleceniodawca nie wypłaca im wynagrodzenia w wysokości przynajmniej 13 zł za godzinę.
Skargę można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem.
Inspekcja powinna przeprowadzić kontrolę w ciągu 30 dni od jej złożenia i poinformować skarżącego o wynikach. Inspektorzy mogą nakazać pracodawcy usunięcie nieprawidłowości oraz ukarać go finansowo kwotą od 1 do 30 tys. zł. Jak skutecznie złożyć skargę? (Patrz wzór skargi).