Jedno jest pewne: od początku roku wynagrodzenie zatrudnionych na umowach-zleceniach nie może być mniejsze niż 13 zł za godzinę brutto i trzeba je wypłacać przynajmniej raz w miesiącu. Choć zasada ta wydaje się prosta, to jednak nowe przepisy rodzą wiele pytań. Odpowiadamy na niektóre z nich
1. Czy muszę zrezygnować z akordu
Zatrudniam kilka pań przy produkcji. Wynagradzam je w systemie akordowym. Czy muszę ustalić im stawkę godzinową?