Z 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpi do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Takie prawo uzyska również osoba wychowująca dziecko jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem - wynika z uchwalonej już nowelizacji kodeksu pracy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r. Niektóre zmiany, w tym wydłużenie urlopów macierzyńskich, będą wprowadzane stopniowo do 2014 roku.

20 tygodni urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwać przy adopcji jednego dziecka. Dłuższe urlopy mają wynieść 31 tygodni (w przypadku przyjęcia dwojga dzieci), 33 (trojga), 35 (czworga) i 37 (przy adopcji pięciorga i więcej dzieci).

Prawo do tego urlopu będzie przysługiwać nie dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Takie prawo uzyskają niezawodowe rodziny zastępcze oraz pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Jeśli do ukończenia siódmego (lub 10) roku życia dziecku zabraknie mniej niż 18 tygodni, wówczas urlop ma trwać dziewięć tygodni. Jego część będzie mógł wykorzystać jednak po ukończeniu przez podopiecznego 7 lat.

Od 2010 roku pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie uzyska również prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. To uprawnienie będzie wprowadzane stopniowo aż do 2014 roku. Docelowo rodzicom adopcyjnym ma przysługiwać do sześciu tygodni urlopu fakultatywnego. Przyjęcie więcej niż jednego dziecka ma zaś uprawniać do ośmiu tygodni. Osoby mające prawo do dziewięciu tygodni urlopu macierzyńskiego, będą mogły wykorzystać trzy tygodnie urlopu dodatkowego.

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do wzrostu liczby adopcji, zwłaszcza w środowisku najbardziej korzystnym dla rozwoju dzieci, czyli w rodzinie, która nie jest zawodową rodziną zastępczą.

Podstawa prawna

• Art. 1 i 12 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej ostatecznie 5 grudnia 2008 r.