Od początku przyznawania świadczenia wychowawczego poziom skrajnej biedy wśród dzieci zmalał o 11 proc. Poprawiły się wszystkie wskaźniki dotyczące tego zjawiska – wynika z analizy Uniwersytetu Warszawskiego

Z raportu UNICEF wynika, że pod względem ubóstwa względnego na 35 badanych krajów Polska zajęła 25 miejsce . W Polsce prawie 1, 3 mln dzieci jest pozbawionych dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych do ich rozwoju (ok 21 proc.), zaś ponad 1 mln żyje w ubóstwie (14,5 proc.). Kraje skandynawskie osiągają poziomy odpowiednio poniżej 3 proc. i około 7proc..

Z raportu prof. Ryszarda Szarfenberga z uniwersytetu Warszawskiego wynika, że znacząco obraz tej sytuacji zmienia rządowy program Rodzina 500+. Poziom ubóstwa wśród dzieci spadł we wszystkich badanych kategoriach. Największą różnicę widać w przypadku ubóstwa relatywnego. Spadało ono z poziomu 28,1 proc. do 10,2 proc. W przypadku ubóstwa skrajnego różnica wynosi 11 proc. Najmniej spadł poziom ubóstwa energetycznego z 17, proc. do 14,4 proc.

Świadczenie wychowawcze wpływa również na poziom ubóstwa całego społeczeństwa. Poziom ubóstwa skrajnego ogółem zmniejszył się o 48 proc. – spadł z 7,5 proc. do 3,9 proc.

Jak czytamy w analizie: „Faktyczna sytuacja dzieci w rodzinach może odbiegać od zasady równego podziału dochodu w gospodarstwie domowym, np. rodzice zaniedbują wydatki na potrzeby dzieci, rodzice preferują wydatki na niektóre dzieci kosztem innych, rodzice preferują wydatki na dzieci kosztem swoich potrzeb itd. Możliwe jest więc ubóstwo dzieci w nieubogich rodzinach i nieubóstwo dzieci w rodzinach ubogich”.

Jak zaznacza autor analizy pierwsze pewne dane dotyczące wpływu 500+ na ubóstwo i nierówności będą dostępne w drugiej połowie 2017 roki.