statystyki

Unijne dotacje na ułatwienia dla niepełnosprawnych

03.07.2015, 11:38; Aktualizacja: 03.07.2015, 12:49
niepełnosprawni, praca

Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest dużym wyzwaniem dla Polski i całej Unii Europejskiej. źródło: ShutterStock

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale aż co dwunasty Polak jest osobą niepełnosprawną. I choć sytuacja takich osób systematycznie się poprawia, bo zanikają bariery architektoniczne i mentalne, to jednak aż 80 proc. z nich jest biernych zawodowo.

Reklama


Reklama


Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest dużym wyzwaniem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Z tego powodu podmioty realizujące projekty objęte unijnym dofinansowaniem muszą uwzględniać specyficzne potrzeby tej grupy. Dotyczy to zarówno inwestycji, jak i tzw. projektów miękkich, np. edukacyjnych, wspierających osoby w znalezieniu pracy lub założeniu firmy.

Nie jest tajemnicą, że projekty z udziałem niepełnosprawnych są trudniejsze w realizacji, ponieważ wymagają uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Dodatkowo osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów jest bardziej złożone niż w przypadku innych grup docelowych.

– W latach 2014–2020 większy akcent będzie położony na to, by nie tylko oferować szerszy zakres sprofilowanych i zindywidualizowanych form wsparcia, ale także by osoby z niepełnosprawnościami miały zapewniony dostęp do usług świadczonych przez realizatorów projektów. Osoby niepełnosprawne powinny mieć pełną dostępność do Funduszy Europejskich i finansowanych nimi przedsięwzięć, zarówno cyfrową, jak i architektoniczną – podkreśla Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Szczegółowe zasady, którymi powinni kierować się realizatorzy projektów w celu zachowania równości szans, w tym osób niepełnosprawnych, określają Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

Środki skierowane bezpośrednio na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i będą dostępne w programach regionalnych oraz programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój. Finansowane z nich projekty służyć będą przede wszystkim wsparciu ich w poszukiwaniu pracy, poprzez umożliwianie podnoszenia kwalifikacji czy odbywanie staży zawodowych. Dodatkową pomocą jest też możliwość dofinansowania tzw. asystenta osób niepełnosprawnych – to osoba, która pomaga im przemieszczać się oraz wykonywać w pracy czynności, z którymi mają problem ze względu na swoją chorobę. Dla osób z niepełnosprawnościami wymagających stałej opieki finansowane będą też różne formy opieki dziennej połączonej z zajęciami dostosowanymi do ich możliwości i potrzeb.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą też przeznaczane na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. – Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz w ramach dotowanych projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe itd.) muszą spełniać kryteria dostępności, czyli pozwalać na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów – podkreśla Piotr Popa.

Kolejny obszar wsparcia integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem to usuwanie barier architektonicznych. Nie ma na ten cel wyznaczonej osobnej puli środków, jednak wszystkie inwestycje infrastrukturalne dofinansowywane z Funduszy Europejskich powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Promowane będzie stosowanie tzw. zasad projektowania uniwersalnego. Oznacza to m.in., że wszystko, co powstaje w wyniku projektów realizowanych ze środków unijnych, np. usługi, infrastruktura, produkty, towary, musi być dostępne dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Na dostępność architektoniczną uwagę będą musieli zwracać również organizatorzy dotowanych szkoleń czy konferencji. – Wszystkie spotkania otwarte, niewymagające rejestracji uczestników oraz wszystkie działania realizowane w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami, muszą być realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie. Wymóg ten ma szczególne znaczenie dlatego, że takie ograniczenia uniemożliwiają aktywność osób starszych i niepełnosprawnych – wyjaśnia Piotr Popa.

W celu zapewnienia pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych projektach pojawia się możliwość skorzystania przez beneficjentów z tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień. Ich realizatorzy mają możliwość elastycznego reagowania na potrzeby uczestników i otrzymania dodatkowych środków w celu zapewnienia im usprawnień „szytych na miarę”, np. transportu na miejsce udzielenia usługi, dostosowania architektonicznego budynków, dostosowania infrastruktury komputerowej, sfinansowania usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy.

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

 • gość(2015-07-03 17:28) Odpowiedz 10

  o czym znów piszecie ??ludziom poodbierano karty parkingowe a przebrnięcie przez kiz to gorzej niż zus!! grupy mają tylko wybrani np. pani ochojska ktora głośno krzyczała w mediach na pendolino reszta jeśli pracuje żegna sie z grupą i renta !!! ulgi jak zwykle dla wybrańców więc nie czarujcie pięniędzmi które niby czekaja

 • Witek(2015-07-06 14:09) Odpowiedz 00

  DO GOŚCIA
  Nie jestem rasistą co do osób niepełnosprawnych bo sam wychowuje syna niepełnosprawnego
  ale co do kart parkingowych to dobrze że zabierają tym wszystkim co nie powinni mieć
  sam jestem świadkiem jak gościu który ma kartę parkuje na kopercie a kobieta która walczyła w urzędzie i załatwiła żeby powstała koperta nie może zaparkować i musi z dalszej odległości nosić syna niepełnosprawnego
  a po gościu nie widać że jest niepełnosprawny na pewno ma karte na babcie albo mamę
  i dla tego jestem za zabieraniem kart tym co nie powinni mieć ,

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane