W ostrowskim laboratorium uczniowie uczą się prowadzenia przedsiębiorstwa, samodzielnego przygotowywania zamówień, sporządzania dokumentów. "Na czas zajęć odpowiadają za swoją firmę, są jej właścicielami" - powiedziała PAP Anna Kryjom z miejscowego starostwa.

"W trakcie zajęć mam przyznaną firmę. Sam wprowadzam zamówienia i przygotowuję wydanie towaru z magazynu. Wirtualnie wystawiam fakturę, a program umożliwia również analizowanie stanu zapasów i sporządzanie zamówień na towary, którymi handluję" - mówi uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych (ZSE), Robert Zdunek.

Uczniowie mogli do tej pory korzystać z wiedzy potrzebnej do prowadzenia firm tylko z podręczników. "Teraz możemy wykonywać różne operacje i zarządzać firmą" - mówi inny uczeń, Mariusz Gaweł.

W projekcie uczestniczą uczniowie z klas o profilu logistyk i technik spedytor. Według nauczyciela ZSE Magdaleny Bartczak-Zmyślonej, na każdej lekcji uczniowie łączą się ze stroną internetową wirtualnych laboratoriów i dzięki temu mogą zapoznać się i korzystać z niedostępnego na co dzień w szkołach oprogramowania.

Projekt został przygotowany przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Uczestniczy w nim 49 szkół w Polsce. W przypadku ZSE ma potrwać do końca roku szkolnego, ale może zostać przedłużony na kolejny rok.