Co czwarty uczeń liceum chce założyć własny biznes lub zajmować kierownicze stanowisko, najlepiej w dużej firmie. Tak wynika z danych firmy badawczej Gemius. Coraz częściej w nauce przedsiębiorczości pomagają projekty unijne. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w polskich liceach realizowanych jest ich blisko 50. O unijną pomoc na ten cel mogą się ubiegać samorządy, szkoły lub w ich imieniu instytucje szkoleniowe.

Centrum Szkoleniowe Structura realizuje taki projekt dla sześciu szkół i 660 licealistów ze Śląska. Uczą się oni zarządzania, podstaw ekonomii, negocjacji, dowiadują się, jak założyć firmę, zaplanować swoją karierę, napisać dobre CV, a także jak negocjować i pozyskiwać inwestorów.

– Takie projekty pozwalają ukierunkować młodych ludzi, zwłaszcza tych, w których rodzi się potencjał biznesowy. Pozwolą im stawiać pierwsze kroki w biznesie już na studiach – uważa Anna Śliwecka, koordynator projektu.

Jak podkreśla Jerzy Kwieciński, prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, unijne fundusze na edukację powinny być przeznaczane przede wszystkim właśnie na uczenie w szkołach przedsiębiorczości.

– Działania edukacyjne w PO KL w zbyt dużym stopniu są podporządkowane temu, czego chcą uczyć nauczyciele, a nie temu, co jest potrzebne uczniom – uważa Jerzy Kwieciński.