"Realne prace i zlecenia będą podjęte, gdy zostanie uchwalona ustawa" - wyjaśnił Derdziuk.

II czytanie rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym odbyło się w czwartek w Sejmie. Ponieważ posłowie zgłosili do niego kilkadziesiąt poprawek, projekt został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Projekt przewiduje m.in., że składka do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Pozostała część składki, która zamiast do OFE zostanie przekazana do ZUS, trafi na specjalne indywidualne subkonta.

"Zmiana wielkości składek nastąpi od momentu wejścia w życie ustawy, a wyodrębnienie kont i przygotowanie tzw. informacji masowych dla klientów - do końca roku" - powiedział Derdziuk.

Prezes ZUS zaznaczył, że nie ma żadnych zagrożeń związanych z tworzeniem subkont, "gdyż ZUS uczestniczył w konsultacjach podczas prac nad przygotowaniem tego projektu, za co jesteśmy wdzięczni rządowi".

Podczas II czytania w Sejmie posłanka SLD Anna Bańkowska mówiła, że ZUS nie jest przygotowany do zakładania subkont od momentu wejścia w życie ustawy reformującej system emerytalny.