Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk został przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskiej Regionalnej Sieci ISSA - poinformował w czwartek ZUS.

Od grudnia 2010 r. Derdziuk jest przewodniczącym Komisji Kontroli ISSA.

"Wybór Zbigniewa Derdziuk na szefa europejskich struktur ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego) był jednogłośny. Wybór nastąpił 28 marca na posiedzeniu Komitetu Sterującego Europejskiej Regionalnej Sieci ISSA w Genewie" - czytamy w komunikacie. Derdziuk funkcję przewodniczącego ma sprawować przez trzy lata.

Komitet Sterujący to najważniejsze ciało Europejskiej Sieci ISSA. To tu podejmowane są decyzje o kierunku aktywności europejskich organizacji zabezpieczenia społecznego. Europejska Sieć zrzesza 75 organizacji z 33 krajów Europy. Jej członkowie pracują na rzecz koordynacji działań w obszarze zabezpieczenia społecznego, m.in. poprzez organizację seminariów i konferencji oraz wspieranie programów wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Reklama

Ostatnie Regionalne Forum Zabezpieczenia Społecznego odbyło się w marcu 2010 r. w Warszawie. W październiku 2010 r. ZUS gościł uczestników seminarium ISSA zatytułowanego "System Emerytur z Filarem Kapitałowym - Reforma i Instytucje Wypłaty Świadczeń".

Derdziuk został prezesem ZUS w październiku 2009 r. Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowo ukończył również studia z zakresu organizacji i zarządzania prowadzone przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ oraz szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Odbył też liczne szkolenia w dziedzinie finansów i zarządzania, m.in. w IESE Business School w Barcelonie.

Pracował w administracji, bankowości, mediach, konsultingu, pełnił również wysokie funkcje rządowe.

Zbigniew Derdziuk ma 47 lat.