"Pojawienie się trzeciego i czwartego dziecka momentalnie spycha większość rodzin na granicę ubóstwa. To są dane GUS - jedna trzecia polskich dzieci, żyjących w rodzinach wielodzietnych, żyje poniżej granicy ubóstwa" - podkreśliła posłanka PiS Teresa Wargocka podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w przerwie debaty zatytułowanej "Polityka rodzinna państwa na tle sytuacji demograficznej Polski".

Celem debaty było wypracowanie kierunków polskiej polityki prorodzinnej. Wzięli w niej udział naukowcy, posłowie oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się problematyką rodziny.

Wargocka oceniła, że polityka prorodzinna prowadzona w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Jak zaznaczyła, z tą opinią zgadzają się właściwie wszyscy uczestnicy debaty w Sejmie.

"Podmiotowość rodziny przez wiele lat była rozumiana w sposób absolutnie nie do przyjęcia, tzn. że rodzina jest podmiotem i ma swoją własną autonomię, a w związku z tym wszystkie swoje zadania powinna wykonać samodzielnie" - powiedziała. Jako przykład sfery, w której rodzina została przez państwo pozostawiona sama sobie, podała opiekę nad dziećmi do lat 3.

W jej ocenie z podpisanej niedawno przez prezydenta tzw. ustawy żłobkowej, która reguluję kwestię opieki nad najmłodszymi dziećmi, skorzystają przede wszystkim bogate rodziny i mieszkańcy dużych miast. "Mamy ustawę żłobkową, która w zasadzie jest zgodna z oczekiwaniami wielu rodzin, ale trzeba mieć świadomość, że ustawa żłobkowa w obecnym kształcie jest dla ludzi o wysokich dochodach bądź dla samorządów o wysokich nakładach na rodzinę. Tylko duże miasta i tylko bogate miasta z niej skorzystają" - powiedziała.

W opinii posła PiS Stanisława Szweda, aby przeciwdziałać niekorzystnym trendom demograficznym, konieczne jest podniesienie nakładów na politykę rodzinną. Jak mówił, pod tym względem "Polska jest na szarym końcu Europy; poniżej nas z krajów UE jest tylko Bułgaria". "Potrzeba nam spójnej polityki prorodzinnej rozłożonej na wiele lat, tego się nie da zrobić w czasie jednej kadencji Sejmu" - ocenił.

Według Szweda dobrym przykładem wspierania rodzin wielodzietnych są rozwiązania wdrażane we Francji. "We Francji nie ma zasiłku rodzinnego na pierwsze dziecko, jest dopiero na drugie i kolejne; to są naprawdę duże kwoty" - tłumaczył.

W związku z konferencją PiS Centrum Informacyjne Rządu wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że rząd konsekwentnie realizuje politykę rodzinną, m.in. ułatwia łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi, rozszerza pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz tworzy warunki, by dzieciństwo było bezpieczne.

CIR przypomniało, że w ciągu trzech lat rząd wydłużył urlop macierzyński i wprowadził urlop ojcowski (który w 2012 ma być wydłużony z obecnego tygodnia do dwóch tygodni). Uchwalono ponadto ustawę żłobkową, zmieniono ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przygotowano ustawę o pieczy zastępczej wspierającą rodzinne domy dziecka (prace nad ustawą trwają w Sejmie), zwiększono nakłady na dożywianie dzieci w szkołach oraz zwiększono zasiłki rodzinne oraz wybudowano ponad 1500 Orlików i 1000 placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła".

Jak poinformowało CIR, wzrasta też liczba miejsc w przedszkolach - w latach 2008-2010 stworzono ponad 190 tysięcy nowych miejsc dla najmłodszych.

W oświadczeniu podkreślono też, że każdego roku ponad 550 tys. uczniów z rodzin w trudnej sytuacji może skorzystać z pomocy finansowej na zakup podręczników - z myślą o nich realizowany jest program "Wyprawka szkolna". Z kolei rządowy program "Radosna szkoła" zakłada wsparcie finansowe na budowę placów zabaw i wyposażenie w pomoce dydaktyczne miejsc zabaw w szkołach podstawowych. Na realizację programu zaplanowano do 2014 roku 2,5 mld zł.

CIR przypomniało również, że zgodnie z przyjętym w 2008 roku programem budowy Orlików przybywa miejsc do uprawiania sportu dla najmłodszych i młodzieży. Do 2012 roku powstanie ponad 2 tys. kompleksów składających się z boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Dotychczas w gminach na terenie całej Polski powstało ponad 1500 takich boisk.