Dodatek do zasiłku dla rodziny wielodzietnej oraz dla wychowującej niepełnosprawne dzieci to najczęściej podnoszone przez gminy świadczenia. Podwyżkę muszą sfinansować z własnych budżetów.
Od 1 listopada, gdy zacznie się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, rodziny wielodzietne mieszkające w Rzeszowie, które będą uprawnione do zasiłku na dzieci, otrzymają wyższy dodatek z tego tytułu. Jest to efekt podjęcia 27 kwietnia przez radnych miasta uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
– Dodatek, który wynosi 80 zł na trzecie i kolejne dziecko, na które rodzicowi przysługuje zasiłek, wyniesie po podwyżce 120 zł. Miasto przeznaczy na ten cel w tym roku około 96 tys. zł, a w 2012 roku 579 tys. zł – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) w Rzeszowie.
Dodaje, że ta decyzja jest elementem polityki rodzinnej miasta, które finansuje już własne becikowe i wyższy dodatek dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci.
Prawo do podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego daje radnym gminy art. 15a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Taka podwyżka jest jednak finansowana z środków własnych samorządu, dlatego niewiele z nich decyduje się na zwiększenie pomocy. Do tej pory na podwyższenie kwoty dodatku z tytułu wielodzietności dla rodzin, które są najbardziej zagrożone ubóstwem, zdecydowały się m.in. Poznań, Zielona Góra, Łódź, Zabierzów i Bielsko-Biała.
– Od czerwca ubiegłego roku dodatek wynosi 130 zł, a oprócz tego radni podnieśli też wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. Zgodnie z ustawą wynosi on w zależności od wieku dziecka 60 zł lub 80 zł, po podniesieniu jego wysokości rodzice otrzymują 100 zł lub 130 zł – mówi Aleksandra Ciaciura, dyrektor MOPS w Bielsku-Białej.
Dodaje, że rodzice otrzymują też wyższy o 60 zł dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, który pozwala im pokrywać wyższe koszty związane z przygotowaniem wyprawki szkolnej dla dziecka.
5,9 mln zł przeznaczyły gminy z swoich budżetów na zwiększenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania w wielodzietnej rodzinie