Z dezaprobatą przyjmujemy regulację, zgodnie z którą święta przypadające w dni wolne od pracy nie obniżają wymiaru czasu pracy – głosi komunikat organizacji skupiającej właścicieli ponad 7 tys. firm zatrudniających przeszło 3 mln pracowników. Będzie to skutkować większą liczbą pracujących sobót, za które pracownicy nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Ponadto – argumentują Pracodawcy RP - nowy przepis prowadzi do różnicowania sytuacji pracowników, a pracodawców naraża na zarzut ich nierównego traktowania. W tej samej firmie dla jednej części pracowników święto będzie przypadać w dzień wolny od pracy, zaś dla drugiej w dzień roboczy. W rezultacie, ci pierwsi przepracują 8 godzin krócej względem drugich, przy jednakowym wynagrodzeniu dla wszystkich pracowników. 

Obawiamy się również występowania przerw w świadczeniu pracy. Pracownicy będą starali się bowiem wydłużyć urlop świąteczno-noworoczny aż do 6 stycznia. Według wstępnych szacunków, przestoje w tym okresie spowodują wymierne straty dla polskiej gospodarki w wysokości aż 1,5 proc. PKB – podkreśla jedna z wiodących organizacji pracodawców w Polsce.