Osoby znające jeden język obcy zarabiały przeciętnie 3 800 zł, posługujący się czterema – 7 200 zł brutto.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy władający biegle francuskim. Dobra znajomość najpopularniejszego w naszym kraju angielskiego wiązała się z zarobkami na poziomie 4 700 zł. Posługujący się biegle językiem włoskim otrzymywali 4 050 zł, rosyjskim – 3 825 zł.

Znajomość zdecydowanej większości rzadkich języków pozwalała osiągnąć zarobki przewyższające medianę płac wszystkich uczestników badania. Wyjątkami są grecki, białoruski i ukraiński. Pracownicy władający nimi w stopniu bardzo dobrym otrzymywali odpowiednio 2 950 zł, 3 000 zł i 3 250 zł.

Najlepiej zarabiały natomiast osoby posługujące się biegle językiem chińskim (8 000 zł brutto). Pracownicy znający szwedzki otrzymywali 6 950 zł miesięcznie (mediana), arabski – 6 750 zł, a węgierski 5 000 zł.