Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich uprawniony jest płatnik zasiłków, czyli pracodawca albo oddział lub inspektorat ZUS.

Pracodawca wypłaca zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Gdy zgłasza ich mniej, prawo do zasiłków ustala i dokonuje ich wypłaty ZUS. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma prawo skontrolować chorego pracownika.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Zakresu kontroli
- Terminów i przyczyn kontroli
- Kto może skontrolować pracownika na zwolnieniu
- Pozbawienia prawa do zasiłku