statystyki

Jak ZUS wyliczy emeryturę

autor: Bartosz Marczuk07.05.2008, 03:00

60-latkowie będą mieć przyznane emerytury z nową, obowiązującą od marca kwota bazową. ZUS przyzna im świadczenie już za maj tego roku, ale obniży je proporcjonalnie za tę część miesiąca, kiedy ustawa nie obowiązywała.

Reklama


Reklama


Wysokość emerytur, wyliczanej według dotychczasowych zasad, które będą dotyczyć 60-letnich mężczyzn, zależy od wysokości uzyskiwanych zarobków, stażu składkowego i nieskładkowego i aktualnie obowiązującej kwoty bazowej.

Aby obliczyć wysokość emerytury ZUS wylicza tzw. podstawę jej wymiaru. Zanim to nastąpi, na wniosek ubezpieczonego ZUS ustala, jaki okres pracy wziąć pod uwagę.

Istnieją dwa warianty ustalenia podstawy wymiaru. W pierwszym uwzględnia się zarobki osiągnięte w dziesięciu kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę. Wtedy wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie. Jeżeli w którymś z kolejnych lat wnioskodawca nie pozostawał w ubezpieczeniu lub pozostawał w ubezpieczeniu przez niepełny rok albo też nie ma możliwości udowodnienia przychodu (na przykład w wyniku zniszczenia dokumentacji płacowej), taki rok nie podlega, w tym wariancie, wyłączeniu. Wariant ten może więc być dobry dla osób, które tylko przez pewien okres zarabiały bardzo dużo. Nie powinny z niego korzystać osoby, które miały dużo przerw w ubezpieczeniu i nie zdołały udowodnić zarobków w każdym z dziesięciu kolejnych lat. W takim przypadku ZUS przyjmie za lata, w których nie było żadnych wynagrodzeń, przychód zerowy. A to znacznie obniży podstawę wymiaru świadczenia.

Ważne!

Emerytury 60-letnich mężczyzn będą podlegać zmniejszaniu i zawieszaniu w razie osiągania przez nich dodatkowych dochodów, na ogólnych zasadach, dopóki nie ukończą 65 lat. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. średniej płacy (obecnie 2029,90 zł), emerytura zostanie odpowiednio zmniejszona. Jeśli natomiast przychód przekroczy 130 proc. średniej pensji (obecnie 3769,80 zł), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Stosując drugi wariant, ZUS wylicza podstawę wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Wskazane lata nie muszą więc następować bezpośrednio po sobie. Wnioskodawca nie tylko nie musi, ale nawet nie może wybrać roku, w którym nie był w ogóle ubezpieczony. Taki sposób obliczenia podstawy może być korzystny dla tych osób, które nie zdołają udowodnić zarobków w dziesięciu kolejnych latach kalendarzowych, bo w ostatnich 20 latach miały dużo przerw w zatrudnieniu.

Inaczej ustalana jest podstawa wymiaru emerytury dla osób, które w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosiły wniosek o emeryturę, pobierały przez więcej niż dziesięć lat zasiłek przedemerytalny. ZUS uwzględnia wówczas ich zarobki z kolejnych dziesięciu lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym nabyły prawo do zasiłku przedemerytalnego.

Wysokość emerytury zależy więc w dużej mierze od podstawy jej wymiaru. A ta jest konsekwencją tego jakie przyszły emeryt osiągał przychody. Zasada jest taka, że im wyższe zarobki, tym wyższa podstawa wymiaru, a tym samym kwota - wyliczonej w oparciu o tę podstawę - emerytury. Osoba ubiegająca się o emeryturę powinna więc wskazać do ustalenia podstawy wymiaru te lata, w których miała najwyższe zarobki, w porównaniu do przeciętnej płacy.

Kwota bazowa

Drugim bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość emerytury jest wysokość tzw. kwoty bazowej. Kwota ta wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne. Obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Obecnie, od 1 marca 2008 r., wynosi 2275,37.

Jej wysokość ma istotny wpływ na wysokość emerytury, bo, po pierwsze, decyduje ona o wysokości tzw. części socjalnej emerytury. Otrzymuje ją każda osoba, której ZUS przyznaje do niej prawo. Jej wartość to 24 proc. kwoty bazowej. Obecnie jest to 546,09 zł.

Po drugie, wysokość kwoty bazowej decyduje też istotnie o wysokości tzw. podstawy wymiaru świadczenia. ZUS wylicza ją, mnożąc obliczony wcześniej wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury (czyli stosunek zarobków wnioskodawcy w wybranych przez niego latach do przeciętnych wynagrodzeń w tych latach) przez tę kwotę.

Przy obliczaniu części socjalnej emerytury, jak i podstawy wymiaru, ZUS stosuje kwotę bazową obowiązującą w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie. Jeśli więc 60-letni mężczyźni złożą do ZUS wnioski o emeryturę w maju tego roku, ZUS wyliczy je z obecnie obowiązującą kwotą bazową. Złożenie takiego wniosku na przykład od marca przyszłego roku spowoduje, że ZUS uwzględni, wyliczając świadczenie, nową kwotę bazową, która będzie wyższa niż obecnie. Zależy ona bowiem od wysokości wynagrodzenia, a te rosną w szybkim tempie.

ZUS zmniejszy majową emeryturę

Złożenie w ZUS wniosku o emeryturę w maju oznacza, że 60-letni mężczyźni otrzymają pierwsze świadczenie za maj tego roku. Jak poinformował GP ZUS, majowa emerytura zostanie jednak zmniejszona proporcjonalnie do daty rozpoczęcia obowiązywania ustawy. Ponieważ wchodzi ona 8 maja, ZUS wyliczy więc najpierw wysokość miesięcznej emerytury, a następnie obniży ją za osiem dni maja, w których nie obowiązywały przepisy pozwalające na przyznawanie emerytur 60-letnim mężczyznom.

Wypłata świadczenia za kolejny miesiąc będzie już w pełnej wysokości.

Od czego zależy wysokość emerytury

ZUS wylicza emeryturę, biorąc pod uwagę:

• 24 proc. kwoty bazowej - to tzw. część socjalna świadczenia dla każdego taka sama (obecnie 546,09 zł),

• po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury (na jej wysokość wpływa poziom zarobków, ale też wysokość kwoty bazowej) za każdy rok tzw. okresów składkowych

• po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

PRZYKŁAD: Zerowy przychód obniża emeryturę

Ubezpieczony wskazał do podstawy wymiaru świadczenia zarobki z lat 1991-2000. W roku 1994 był jednak ubezpieczony tylko przez trzy miesiące, a w 1995 w ogóle nie pracował. Ustalając podstawę wymiaru świadczenia, ZUS uwzględnił wszystkie wskazane lata, łącznie z rokiem 1994 i 1995. W tym ostatnim roku przyjmie przychód zerowy, co obniży podstawę wymiaru.

PRZYKŁAD: Emerytura dla mężczyzny zarabiającego średnią płacę

Mężczyzna, który będzie legitymować się 37 latami pracy i dwoma latami okresów nieskładkowych, a jego dochody w okresie jego aktywności zawodowej były równe 100 proc. średniej płacy (wskaźnik podstawy wyniesie 100 proc.), może liczyć, że otrzyma z ZUS emeryturę w wysokości 1672,4 zł brutto.

PRZYKŁAD: Emerytura dla mężczyzny zarabiającego 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Mężczyzna, który będzie legitymować się 37 latami pracy i dwoma latami okresów nieskładkowych, a jego dochody w okresie jego aktywności zawodowej były równe 200 proc. średniej płacy (wskaźnik podstawy wyniesie 200 proc.), może liczyć, że otrzyma z ZUS emeryturę w wysokości 2798,7 zł brutto.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • Halina(2012-07-27 10:03) Odpowiedz 00

  Otrzymałam dziś decyzję emerytury i co się okazało ? naliczenie w systemie mieszanym pozbawia mnie 250 złotych.Dlaczego Ci emeryci ,którzy nie przystąpili do II Filara są liczeni w ten sposób.Skoro obowiązkowe przystąpienie było od rocznika 1963 r. to ten rocznik odchodząc na emeryturę powinien być liczony w ten sposób(bo otrzymają też emeryturę z II filara). Uważam ,że szary pracownik znowu dostał za czyjeś błędy.

 • Sowizdrzał(2008-05-17 23:51) Odpowiedz 00

  Do Pozoranta: w/g mojej wiedzy w USTAWIE brak jest przepisu który automtycznie zakłada zwiększenie wysokości emerytury po osiągnięciu wieku 65 lat. Natomiast przypuszczalnie będzie to emerytura większa od obecnie naliczonej, wskutek jej waloryzacji /dokonywanej teraz corocznie rzez ZUS/ oraz przez ewentualne uwzględnienie zwiększonego stażu pracy, gdybyś miał taką możliwość /wystarczy pracować np.na 1/4 etatu/.
  Do Zamiast redaktora: dzięki za dobre słowa,moim zdaniem mocno przesadzone. W/g mnie artykuł jest jasny i z konieczności zwięzły.Dlatego może warto by było umieszczać na zakończenie- odsyłaczy do przepisów/Rozdz.,art/ które opisywanego problemu dotyczą.Ale to już jest sprawa do REDAKTORA.

 • ekonomista(2008-05-10 14:31) Odpowiedz 00

  taki emeryt w dobrym układzie przeżyje średnio około 8 lat oni zapłacą
  8 lat x 12 miesięcy tj. 96 x 960 zł t. 92600,- A zapłacił za cały okres ubezpieczeniowy 456 miesięcy razy średnio 700 zł to jest 319200 zł
  Zysk zusu jest oczywisty 319200-zł minus 92600,- zł to jest 226600 zł
  Na jednego ubezpieczonego a w skali kraju?

 • adwokat(2008-05-10 13:58) Odpowiedz 00

  zus tak wyliczy emeryturę dam przykład ja przepracowałem 38 lat x 12 miesięcy to jest 456 miesięcy a dostałem 960 zł .
  960 zł podzielone przez 456 miesięcy to jest 2 zł 10 gr. za każdy przepracowany miesiąc - a ile brali miesięcznie na składki zus - około 700 zł miesięcznie . Czy nikt się na tym nie zastanawiał..........to jest delikatnie mówiąc polityka wszystkich rządów aby jak najwcześniej taki emeryt odkorkował bo po opłaceniu czynszu prądu,gazu ,-emeryt ma dylemat czy wykupić lekarstwa czy umrzeć z głodu. Panowie pomyślcie czy to nie prowadzi do buntów społecznych - jak to sie ma do emerytów z Uni Europejskiej na co się tak często powołujecie.

 • dwa_włosy_mi_zostały(2008-05-11 16:13) Odpowiedz 00

  Emeryt dostanie emeryture wyliczoną taką , aby szybko szlag go trafił .Dostanie wyliczone na żarcie przeterminowane , starą chabanine i jakiś smierdzący flak .Szybko sie zatruje tym świnstwem dostanie wrzody , raczysko i po nim. Oni na górze dostaja po 20.000 zł , a emeryt urobiony i wycięńczony z wyzysku , dostanie ok.1000 zł , bo reszta jego składek pójdzie do wora na zbrojenie i na pensje urzędników co dbają o nas..

 • do EMERYTA CO DOSTAŁ JUZ(2008-05-11 18:00) Odpowiedz 00

  jak mnie czytasz Kolego: napisz od kiedy Ci ZUS przyznał emeryture
  piszesz to 9-go maja czy od 1go maja? czy od 8-go maja2008>>

  i zjakiego to ZUSu
  jak asie boisz to nie pisz zjakiego tylko od kiedy
  Jestesmy tu ciekawi np kto miał racje : RZEMYK z RZ=py cvzy MARCZUK?
  PS Jakm ttós juz otrzymał -prosimy napisac od kiedy?

 • zamast redaktora(2008-05-11 18:06) Odpowiedz 00

  DLA ułtwienia odpowiedzi podsuwam pomysł rozumowania nie wprost:


  ale bybyło!!-gdyby łacznuie!!!!!
  np jak ktos dostanie emeryture 2500 brutto- to by ja od razu obcieli!!

  najlepr=szym rozwiazaniem oszczednosciowym by było:

  przyznac kazdemu emerytura powyzej 130%
  i ja ZAWIESIC!!! ale jajaj!!

  swoja droga ciekawe jak tam jest zapisane w tej ustawie czy xczym,s

  moze sie okazac ze te niby jaja sa pRWEMM?????- idlatego redaktro milczy jak RZEMYK1!!

 • SOWIZDRZAŁ(2008-05-16 11:07) Odpowiedz 00

  Nowe przepisy oemeryturach dla 60-latków weszły w życie od 8 maja br.zatem od tego dnia mogą by tylko liczone.
  Do 22;zamiast redaktora-rozumowanie błędne gdyż ewentualne zmniejszenia kwot merytur zależne są od wysokości DOCHODÓW DODATKOWYCH poza emeryturami a nie zaś od wysokości samych emerytur.

 • CZAK(2008-05-29 22:16) Odpowiedz 00

  Do danka (57) stefan_w@wp.pl

  Do san (58) oczywiscie ze wybralem najlepszy wariant uzyskanych zarobkow (wskaznika wysokosci podstawy wymiaru), ale ZUS nie chce mi wyliczyc emerytury wg aktualnie obowiazujacej kwoty bazowej.
  Pozdrawiam i dziekuje.

 • do sowizdrzała(2008-05-17 10:39) Odpowiedz 00

  Nie przeczytałes oco chodzi
  zobacz wczesniejsze pytania
  twoja wypowiedx jest jasna
  natomiast pytanie dotyczyło niejsnego a wrecz zaciemnionejgo wyjasnienia w artykule
  dlatego ktos powyzej napisał pytanie

  ja na nie opowiedziałem nie wprost czyli przez zpprzeczenie udowadniaj/ac to co ty piszesz
  jaezelichcesz i umiesz to zacytuj cytat z przxepisóe=[w -bo mysleze twój jest wymuslony prze Ciebie- i dlatego jaest prosty i zrozumiały

  czytajc artykuł jw obawiam sie ze przepis jest nizbyt jasny chybaze redaktorowi ZECER Przekrecuł cytat

  tak czt ak -ODPISZ!! bo widze ze jestes rozsadny i madry
  zacytuj nam przepis i napisz gdzie go zbnaleść! DZIEKI

 • do redaktora i sowizdrzała(2008-05-18 09:13) Odpowiedz 00

  dziekuje za podziekowania i pozdrawiam SOWIZDRZAŁA

  ps, czy wiesz jak powinien w swietle przepisów( podaj jakich!!)
  przeliczać ZUS okres pobierania zasiłku dloa bezrob od 15list 1991
  do np 30 kwietnia1992 (chodzi mi o to ze do 15 list 1991 -wyczytałwm w ust oFUS ze x1,3 -skaładkowy
  ) aco po 15list91 do 92??
  wi em ze "obecnie " jar twz 1,3 ale na pdst ystawu innej ichyba z 1994 r aco w 1991/92
  PROSZE TWZ INNYCH- CO WIEDZA o ODPOWIEDŹ!!!!
  zgóry dziekuje

 • pytanie o dane EMERYTA(2008-05-09 18:55) Odpowiedz 00

  nie wiem oco chodzi. ale moze EMERYT poda wszystkie dane dot sta zu ,wariantu wykiczenuia I czyII 0to noze cos nam przyblizy
  ja w art21 ust wyczytałem:
  podstwee emeryt, stanowi:
  [pdst ozryjeta do swidaczenia ALBO ustalona na podet art 15
  pisze wskrócie

  EMERYCIE spytaj sie w zusie inam mapisz tu albo na FORUM 60/35
  bo czsami te nasze komevtarze pod artykułami nie sa trzymane przez automat długo

 • do redaktor i sowizdrzała(2008-05-20 08:39) Odpowiedz 00

  chyba juz wiem; kazde pobieranie zasiłku dla bezrob jest x1,3
  -taka otrzymałem prywatna wiadomosc
  pozdrawiam sowizdzrała!!

 • 61/38(2008-05-22 10:39) Odpowiedz 00

  Czy ktoś jeszcze otrzymał już decyzję ?

 • rex(2008-05-22 10:17) Odpowiedz 00

  Więc otrzymałem decyzję o przyznaniu mi emerytury po paru latach bycia na świadczeniu przedemerytalnym -"śp". W szczególach jezeli kogoś to interesuje jest to następująco. Do 07.05, wyliczone swiadczenie, od 08.05 emerytura z kwoty bazowej z marca br.Pobyt na "śp" wyliczony jako okresy nieskładkowe.
  Termin pobierenia "20". Wypłata aktualnie tylko za okres do 31.05.
  Nie wiem na razie dlaczego nie wypłacono od razu za okres do 20 czerwca.
  Jeżeli wyliczono komuś pełna emeryturę od 01.05 to proszę to napisać by mogli inni na takie przypadki się powoływać.

 • danka(2008-05-22 20:23) Odpowiedz 00

  Do Rex
  Pytasz, dlaczego nie wypłacono do 20 czerwca? Emerytura wypłacana jest z miesiąc kalendarzowy ( z dołu) 20 maja za maj, 20 czerwca za czerwiec itd. Zdziwiłabym się gdyby wypłacono za 20 dni czerwca.

 • Tak(2008-05-24 17:38) Odpowiedz 00

  tak jest wiele informacji na innym forum( ze juz otrzymuja emerytury od 8 maja br)

 • 61/38(2008-05-25 13:42) Odpowiedz 00

  Do 33-Z jaką kwotą bazową ? czy z marca br.?

 • san(2008-05-25 19:44) Odpowiedz 00

  Wysłałem pismo do MPiPS z zapytaniem dlaczego emerytury dla 60/35
  bedą obcięte w maju o 8 a nie o 7 dni . Odpowiedzi brak .
  Może ktoś ją zna .
  Warto by również aby forumowicze którzy dostali zawiadomienie o przyznaniu
  emerytury / szczególnie przechodzacy ze świadczenia przedemerytalnego /
  napisali o szczegółach / np jaka kwota bazowa i jak zamierza ZUS im płacic
  za maj i czerwiec.

 • san(2008-05-30 09:04) Odpowiedz 00

  Do Czak

  Do ZUSu ja w twojej sytuacji napisałbym pismo
  z zapytaniem . Dlaczego w innych miastach
  w Polsce ZUS stosuje przy wyliczaniu wielkości świadczenia aktualną kwote bazową a nie metodę waloryzacji ?
  Gdy będą kręcic to obawiam się że pozostaje Ci wizyta u prawnika.
  Pozdrawiam i walcz gdyż chcą Cię oszukać.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane