Jak poinformowało Biuro Prasowe klubu PiS, nowelizacja poszerza grupę osób uprawnionych do emerytur pomostowych o około 300 tys.

Według PiS nowelizacja zmniejszyłaby "antyspołeczny wydźwięk" przyjętej ostatnio ustawy o emeryturach pomostowych; nowelizacja - ich zdaniem - ma też kluczowe znaczenie dla zażegnania niepokojów społecznych.

PiS proponuje wykreślenie z ustawy o emeryturach pomostowych zapisu, według którego prawo do "pomostówek" mają tylko osoby, które pracowały przed dniem 1 stycznia 1999 r. Obecny zapis jest - zdaniem PiS - sprzeczny z konstytucją. Dyskryminuje osoby zatrudnione po 1 stycznia 1999 r.

PiS domaga się również uzupełnienia wykazu prac w szczególnych warunkach oraz wykazu prac o szczególnym charakterze o pracę: nauczycieli i wychowawców, kierowców samochodów ciężarowych, personelu medycznego (m.in. zespoły operacyjne dyscyplin zabiegowych, anestezjologii, oddziałów intensywnej terapii i ostrych zatruć, z kontaktem z preparatami cytostatycznymi i otwartymi źródłami promieniotwórczymi).

Wykaz ten uzupełniony powinien zostać - według PiS - także o: pracujących przy obsłudze i eksploatacji dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych, czy elektromonterów pracujących bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

W piątek Sejm odrzucił weto prezydenta do ustawy o emeryturach pomostowych

Tym samym Sejm ponownie uchwalił ustawę w wersji, którą przygotował parlament. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2009 r.

Tym samym posłowie nie przyjęli argumentów prezydenta, który uzasadniał swoje weto tym, że "ustawa o emeryturach pomostowych jest głęboko niesprawiedliwa".

Prezydent ocenił też, że ustawa "nie rozwiązuje problemu osób pracujących w szczególnych warunkach, które podjęły pracę po 1 stycznia 1999 r., a spełniają podstawowy warunek uprawniający do wcześniejszego świadczenia, czyli kryterium medyczne" oraz że "kryterium medyczne jest w tej ustawie tylko iluzoryczne".