- Nie. Umieszczenie w ogłoszeniu informacji o przewidywanych zarobkach nie nakłada na pracodawcę obowiązku sztywnego trzymania się tych stawek podczas negocjacji płacowych z kandydatami do pracy. W świetle obowiązujących przepisów informacja dotycząca pensji umieszczona w ogłoszeniu ma charakter wyłącznie informacyjny.

• Ale pracownik może przecież potraktować ofertę jako wstępną umowę i domagać się od pracodawcy spełnienia obietnicy płacowej.

- Ogłoszenia o pracę nie można porównywać z umową przedwstępną. Warunki umieszczane w anonsach o pracę są zbyt ogólne, by mogły stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.

• A jeśli kodeks pracy nakładałby na pracodawcę obowiązek zamieszczania informacji o zarobkach, czy wówczas pracodawcy musieliby się liczyć z takimi roszczeniami?

- Tak. W takiej sytuacji pracownicy mogliby występować do sądów z powództwem o nawiązanie z nimi stosunku pracy i domagać się dotrzymania oferowanych stawek.