Województwo opolskie, które w rankingu resortu rozwoju regionalnego zajęło trzecie miejsce pod względem tempa wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzyma dodatkowo 48 mln euro. Co to oznacza dla regionu?

Przede wszystkim to, że otrzymaliśmy dodatkowo jedną trzecią tych środków, które mieliśmy przyznane na lata 2007 – 2013. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) dotychczas mieliśmy 174 mln euro. W konkursie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) obowiązywała zasada, że instytucje, które ubiegały się o pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania, mogły dostać nie więcej niż 30 proc. puli środków, którą mają do wykorzystania do 2013 roku. Pod tym względem wygraliśmy ten konkurs, bo dostaliśmy procentowo najwięcej.

Czy w związku z tym województwo nie będzie miało problemów z wykorzystaniem tych pieniędzy do 2015 roku?

Jestem absolutnie przekonana, że te pieniądze uda się szybko wykorzystać. Zainteresowanie PO KL jest bardzo duże. Prawdopodobnie tych dodatkowych środków wystarczy tylko na konkursy w latach 2012 – 2014.

W ubiegłym tygodniu wszystkie województwa, które otrzymają dodatkowe pieniądze z rezerwy, musiały przedstawić Ministerstwu Rozwoju Regionalnego plan wykorzystania tej premii. Co zaproponowało opolskie?

Zarząd województwa opolskiego na razie wskazał tylko obszary, w które chcemy zainwestować te pieniądze, nie decydując o szczegółowym podziale kwoty. Przeznaczymy je przede wszystkim na wsparcie osób, które chcą zakładać działalność gospodarczą. Małe firmy dominują w województwie opolskim i ten obszar jest dla nas bardzo ważny. Dotychczas w ramach projektów PO KL w województwie powstało 700 nowych mikroprzedsiębiorstw. W naszym województwie dobrze się też rozwijają spółdzielnie socjalne i widzimy, że warto je wspierać. Będziemy także inwestować w transfer wiedzy, tworzenie sieci współpracy, inicjatyw klastrowych oraz działalność inkubatorów.

Jakie inne projekty będą miały szanse na dodatkowe środki?

Siłą każdego regionu jest wiedza. Dlatego zamierzamy wesprzeć podnoszenie kwalifikacji w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz edukację przedszkolną. W regionie mamy co prawda najwięcej przedszkoli na jednego mieszkańca w kraju, ale jest potrzeba finansowania dodatkowych zajęć oraz wydłużania czasu pracy placówek przedszkolnych. Kobiety coraz dłużej pracują i warto, żeby przedszkola także funkcjonowały dłużej. Dodatkowe pieniądze przeznaczymy także na szkolenia dla przedsiębiorców. Zależy nam zwłaszcza na projektach składanych przez same firmy, które chcą podnosić kwalifikacje pracowników przez kompleksowe programy szkoleń.

Dlaczego to takie ważne?

Często mówimy, że pieniądze na szkolenia z PO KL są nie do końca dobrze wykorzystywane, ale widzimy, że to się zmienia. Powstaje coraz więcej specjalistycznych programów szkoleniowych. Nie robią tego firmy consultingowe czy szkoleniowe. Sami przedsiębiorcy przygotowują projekty szkoleń dla swoich pracowników. To ma sens, bo przedsiębiorcy tych pieniędzy na pewno nie zmarnują. Pisząc wniosek o dofinansowanie, długo zastanawiają się, jaki program szkoleniowy dla ich pracowników jest najlepszy.

Kiedy odbędą się pierwsze konkursy, w których zostaną wykorzystane te dodatkowe pieniądze pozyskane dla regionu?

Podział tych pieniędzy między wskazane przez zarząd obszary musi teraz zaakceptować Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a następnie MRR jako instytucja zarządzająca będzie prowadzić negocjacje w tej sprawie z Komisją Europejską. Założenie jest takie, że te negocjacje mają się zakończyć do końca 2011 roku. Pierwszy konkurs, w którym wykorzystamy te dodatkowe pieniądze, odbędzie się więc prawdopodobnie w 2012 roku.