Reforma emerytalna zakładała, że każdy ubezpieczony będzie mieć w ZUS indywidualne konto, na którym będą księgowane składki na przyszłą emeryturę. Kiedy będzie można sprawdzać stan tego konta przez internet, tak jak ma to miejsce w bankach? 

Pod koniec przyszłego roku. Ubezpieczony na bieżąco będzie mógł sprawdzić, czy jego pracodawca terminowo i w pełnej wysokości opłaca za niego składki na ubezpieczenie społeczne. Będzie można także sprawdzić wysokość kapitału początkowego obliczonego na koniec grudnia 1998 roku oraz jego po waloryzacji. Wśród danych na koncie będą także informacje o łącznej wysokość składek wpłaconych od 1999 roku w kwocie netto oraz po ich zwaloryzowaniu. Osoby oszczędzające w otwartych funduszach emerytalnych będą mogły sprawdzić, ile środków faktycznie zostało przekazanych do OFE. Dostępna będzie także informacja dotycząca składek wpłaconych w ciągu poprzedniego roku. Obecnie każdego roku wysyłamy takie informacje w formie papierowej. Przykładowo w 2010 r. planujemy wysłać około 22 mln takich przesyłek płacąc za nie ok. 29 mln zł.

Czy będę mogła zrezygnować z otrzymywania papierowej informacji?

Nie. Takie rozwiązanie będzie dopiero możliwe, kiedy Sejm zmieni przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wcześniej będziemy musieli przekonać parlamentarzystów, że na bieżąco skutecznie informujemy ubezpieczonych o wysokości środków zgromadzonych na wypłatę przyszłej emeryturę. Jeśli jednak Sejm nie zgodzi się na e-informacje, to raczej trudno sobie wyobrazić, abyśmy nie informowali ubezpieczonych o wysokości składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Taka informacje jest niezwykle ważna dla ubezpieczonego, bowiem na jej podstawie możliwe jest złożenie reklamacji. Z naszych statystyk wynika, że błędy w systemie najczęściej dotyczą imion ubezpieczonych, które są wpisywane w brzmieniu zwyczajowym a nie w formie podanej w dowodzie osobistym. Na przykład zamiast Marii do ubezpieczenia jest zgłoszona Maryla a zamiast Franciszki – Franka. 

Czy dane na koncie, do którego będzie dostęp przez sieć pozwolą policzyć wysokość przyszłej emerytury? 

Tak. Sprawdzając wysokość kwoty zgromadzonych składek będzie można policzyć, ile faktycznie wyniesie przyszła emerytura. 

Czy takie konto będzie interaktywne? 

Tak. Osoba korzystająca z zaufanego profilu na rządowym portalu e-PUAP będzie mogła skorygować swoje dane identyfikacyjne lub adresowe. Taka zmiana będzie możliwa do przeprowadzenia drogą elektroniczną bez konieczności wysyłania papierowych dokumentów. Dane wprowadzone przez Internet od razu pojawią się w naszych centralnych rejestrach. 

Dlaczego dopiero po 12 latach od wejścia w życie reformy będą wprowadzona możliwość sprawdzania konta przyszłego emeryta? 

W pierwszej kolejności należało stworzyć sprawny system poboru składki. Następnie trzeba było uporządkować i wprowadzić do KSI informacje o ubezpieczonych oraz opłaconych za nich składkach z pierwszych dwóch lat reformy. Kolejnym etapem było pozyskanie na ten cel unijnych środków. Udało się nam zdobyć 100 mln zł, które to pieniądze umożliwią kontakt klientów z ZUS przez globalną sieć. Ubezpieczeni nie będący przedsiębiorcami także mogą się kontaktować z ZUS drogą elektroniczną. Obecnie prowadzimy Elektroniczny Urząd Podawczy. Również na rządowej Platformie e-PUAP wystawiamy wnioski elektroniczne. W obu przypadkach muszą być podpisane bezpiecznym e-podpisem. Te drogi komunikacji są jednak ograniczone, choć z zamieszczonych w sumie 9 formularzy skorzystano przeszło 115 tyś. razy, z tego też powodu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Projekt ten realizowany ze funduszy unijnych ma być zakończony w 2012 roku. ZUS na ten cel otrzymał 100 mln zł. W tym roku ogłosiliśmy już wszystkie przetargi na wykonanie poszczególnych elementów PUE, które będą systematycznie uruchamiane w ciągu dwóch najbliższych lat. W każdym projekcie umowy znajduje się szczegółowy harmonogram oddania do użytku przedmiotu tej umowy, ale nie będzie jednej daty uruchomienia całego systemu. W pierwszej kolejności będą oddawane do użytku systemy kierowania ruchem klientów w kolejnych placówkach, które pozwolą klientowi umówić się na wizytę na konkretny dzień i godzinę. Równolegle instalowane będą samoobsługowe urządzenia informacyjne. Korzystając z nich będzie można złożyć dokumenty lub wniosek także wówczas, kiedy urząd będzie nieczynny. W międzyczasie oddany zostanie Nowy Portal Informacyjny udostępniający dane on-line. Dzieła dokończy Centrum Informacji Telefonicznej, które będzie działać na takiej samej zasadzie jak telefoniczna bankowość. W praktyce więc będzie mógł załatwić dużo więcej spraw niż na obecnie działającej infolinii.