Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce ograniczyć koszty zarządzania projektami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), aby nie przekraczały 10 – 20 proc. wartości projektu. Czy to dobry pomysł?

Jak ocenia pani inne rozwiązania, które wprowadziły niektóre urzędy marszałkowskie, np. łódzki i lubelski? Chodzi o finansowe kary za błędy we wnioskach o płatność.

Odpowiedzi na pytania znajdziesz w pełnej wersji artykułu.