W gminnych przedszkolach brakuje miejsc dla 3- i 4-latków. Czy gminy mogą się uchylać od ich przyjmowania?

Jak powinni postąpić rodzice, jeżeli odmówiono przyjęcia dzieci do przedszkola?

Czy można dochodzić zwrotu poniesionych kosztów?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w pełnej wersji artykułu.