Czy kobiety przechodzą na wcześniejszą emeryturę?

Zdecydowana większość kobiet to osoby młode, które nie przekroczyły 30 lat. Tylko kilkanaście kobiet ma ponad 50 lat. Żadna z kobiet-żołnierzy nie posiada obecnie pełnych uprawnień emerytalnych. W jednym przypadku jest to wysługa – 25 lat w zawodowej służbie wojskowej. Ponad 50 kobiet nabyło częściowe uprawnienia emerytalne, natomiast pozostałe nie posiadają wysługi uprawniającej do uzyskania minimalnych uprawnień emerytalnych. W ostatnich latach zaobserwowano ok. 15 zwolnień kobiet –żołnierzy rocznie. Najwięcej zwolnień odnotowano z powodu wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez żołnierza, głownie w korpusie medycznym. Podobną tendencję obserwujemy również w populacji mężczyzn-odchodzenie ze służby lekarzy, po uzyskaniu minimalnej wysługi uprawniającej do uprawnień emerytalnych, z powodu znalezienia lepszych perspektyw pracy w cywilu. Poprzednia ustawa umożliwiała kobietom wcześniejsze odejście na emeryturę niż mężczyznom, a mianowicie po ukończeniu 50 roku życia, Jednak nowa ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 2003r.zrównała prawa obydwu płci w tym zakresie i kobiety mogą pełnić służbę do 60 roku życia tak jak mężczyźni.

To może warto zorganizować dni otwarte w jednostkach wojskowych dla kobiet, które chcą służyć w armii?

Tak. To byłoby dobre rozwiązanie. Mogłyby w tym uczestniczyć organizacje pozarządowe, które we współpracy z wojskiem umożliwiałyby kobietom uczestniczenie w życiu jednostki wojskowej np. przez dwa tygodnie przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do wojska, tu jednak należy rozważyć kto pokryje koszty takiego projektu Wtedy poznałyby z bliska czym jest wojsko. Na taką decyzję nie może wpłynąć sam fakt, że kobieta dobrze wygląda w mundurze. To nie wystarcza, a zdarza się , że niestety jest motywem wstąpienia kobiety do wojska.

Czy kobiety odnajdują się w służbie w armii, gdzie zdecydowana większość to mężczyźni?

Generalnie tak. Muszą jednak czasami zacisnąć zęby, bo nie jest to łatwe środowisko. Służba w armii jest twarda. Dlatego kobieta decydująca się na założenie munduru musi mieć tego świadomość. Musi też być silna psychicznie, bo jeśli taka nie jest to czuje się dyskomfortowo. Jest to w większości środowisko męskie i trzeba się umieć do niego dostosować.

I dlatego ze względu na to środowisko mężczyzn MON w regulaminie ogólnym dla żołnierzy wprowadził przepis mówiący o zakazie niedopuszczalnych pewnych zachowań, które mogą świadczyć o molestowaniu. Jak często takie przypadki występują w wojsku?

Do mnie nie wpłynęła żadna skarga związana z molestowaniem, pojedyncze przypadki rozpatruje Prokuratura Wojskowa, ale nie występują one nagminnie. W każdej firmie takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ten przepis też obowiązuje w amerykańskiej armii. Nie wszystko jednak co tam jest uznawane za molestowanie jest u nas tak samo odbierane. Np. pocałowanie kobiety w rękę w armii amerykańskiej jest molestowaniem, a w Polsce jest to zwyczajem. W służbie nie powinno tego być. Winniśmy kierować się własnymi normami zachowań.