Ile pielęgniarek i położnych już w taki sposób uzupełniło swoje kwalifikacje?

W latach 2004–2007 studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo ukończyło około 13 tys. osób.

Co dzięki nim zyskują?

Po ukończeniu studiów pomostowych pielęgniarka lub położna uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem licencjata pielęgniarstwa (położnictwa), które są automatycznie uznawane w krajach UE. Ukończenie studiów pomostowych przyczynia się do upowszechnienia wyższego wykształcenia zawodowego wśród pielęgniarek i położnych, umożliwia im rozwój naukowy poprzez ewentualną kontynuację kształcenia na studiach magisterskich, a także podniesienia rangi i pozycji społecznej tych zawodów.

Jak wygląda kwestia dofinansowania studiów pomostowych ze środków UE?

Od ubiegłego roku Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia pełni rolę beneficjenta systemowego dla projektu Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany jest do co najmniej 24 tys. pielęgniarek i położnych i będzie realizowany aż do 2015 roku. Środki finansowe na jego realizację zostały zaplanowane w kwocie ponad 179,6 mln zł.