Od stycznia armia ma być zawodowa. Ilu ochotników zgłaszających się do wojskowych komend uzupełnień może jeszcze liczyć na pracę w wojsku?

Zgłosiło się około 17 tys. ochotników. Obecnie w wojsku służy 99 tys. żołnierzy. Mamy więc jeszcze tylko kilkaset wolnych stanowisk do obsadzenia w jednostkach wojskowych.

Czy od stycznia w armii będzie służyć 100 tys. żołnierzy?

Tak. Z tym że musimy pamiętać, że codziennie nie będzie to dokładnie 100 tys., bo będą planowe odejścia ze służby zawodowej, np. ze względu na wiek.

Ilu żołnierzy ma być do 2012 roku?

W armii ma służyć 120 tys. żołnierzy. Z tego 20 tys. stanowisk będzie przeznaczonych dla oficerów, ok. 45 tys. dla podoficerów, a ok. 55 tys. dla szeregowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto jako wsparcie armii 20 tys. osób będzie służyć w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Rząd planuje, aby żołnierze mogli przechodzić na emeryturę nie po 15 latach służby, ale po 20. Czy nie obawia się pan, że z armii zaczną odchodzić doświadczeni żołnierze?

Istnieje pewne ryzyko odejść młodych żołnierzy o krótkim stażu służby, ponieważ oczekiwanie na emeryturę do 20 lat może być dla nich zbyt długie. Nie sądzę jednak, aby to było nagminne. Po 15 latach służby emerytura to zaledwie 40 proc. uposażenia. Oficer z takim stażem może posiadać stopień kapitana lub majora. Wtedy żołnierz otrzymuje emeryturę wynoszącą 1,6–2 tys. zł. To niezbyt dużo dla niespełna czterdziestolatka z wyższym wykształceniem.

A czy żołnierze kontraktowi, których służba ma trwać maksymalnie 12 lat, mają szanse na wcześniejszą emeryturę?

Żołnierzy w służbie kontraktowej, którzy nie będą podwyższać kwalifikacji i nie zdobędą nowych umiejętności, będziemy zwalniać z armii przed osiągnięciem progu 15 lat. To ma być prawdziwa walka i wyścig między żołnierzami kontraktowymi o stałą służbę w armii. Ponadto nasze badania jasno wskazywały, że wśród szeregowych byli tacy, którzy nastawiali się, aby dosłużyć 15 lat i przejść na emeryturę. Takich żołnierzy liczących na garnuszek armii nie będziemy trzymać w wojsku.