BEATA LISOWSKA

Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków unijnych?

AGNIESZKA RYBIŃSKA  - wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W studiach podyplomowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa mogą wziąć udział pracownicy, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Wystarczy, że spełnią wymogi rekrutacyjne, m.in. przedstawią zaświadczenie o zatrudnieniu. Ze studiów mogą też skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dofinansowanie dla pracownika wynosi zawsze do 80 proc. kosztów studiów. Przedsiębiorcy zaś, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, które prowadzą, otrzymują dofinansowanie do 80, 70 lub 60 proc. kosztów uczestnictwa. Wkład prywatny uczestników może być wnoszony tylko w formie pieniężnej. Informacje na temat aktualnie uruchamianych edycji studiów podyplomowych można znaleźć na stronie www.inwestycjawkadry.pl.

Realizatorzy studiów podyplomowych dla pracowników i przedsiębiorców są wybierani w konkursie PARP. Jakie muszą spełniać warunki?

Studia podyplomowe mogą realizować zarówno wyższe uczelnie, jak i firmy szkoleniowe, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich. Ważne jest, aby wnioskodawca lub co najmniej jeden z partnerów posiadał uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych. Projekty takich studiów mogą trwać do 36 miesięcy. Jedna edycja studiów to zazwyczaj dwa semestry zajęć, ale zdarzają się programy edukacyjne obejmujące cztery semestry (np. studia typu MBA). Minimalna liczba godzin zajęć w trakcie jednej edycji studiów podyplomowych wynosi 150. Dofinansowanie pozwala na pokrycie całości wydatków związanych z prowadzeniem studiów (zarządzanie projektem, sprawozdawczość, obsługa finansowa, promocja, badania, analizy) oraz do 80 proc. kosztów związanych z prowadzeniem zajęć (wynagrodzenia wykładowców, materiały dydaktyczne, wynajem sal). W 2008 roku uruchomiono projekty o wartości 40 mln zł, tegoroczny budżet na studia podyplomowe wyniósł 100 mln zł. We wszystkich projektach, które dotychczas uzyskały dofinansowanie, zaplanowano organizację studiów dla około 20 tys. osób.

Kiedy odbędzie się kolejny konkurs, w którym zostaną wybrani realizatorzy studiów podyplomowych?

Kolejny konkurs planowany jest na 2010 rok i prawdopodobnie zostanie uruchomiony w I kwartale. PARP w ogłaszanych konkursach chce postawić przede wszystkim na realizację studiów o profilu technicznym, zgodnie z zapotrzebowaniem na kwalifikacje zgłaszanym przez rynek pracy w długim okresie. Będziemy zachęcać uczelnie do angażowania wykładowców z praktycznym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie, której dotyczą studia.