BOŻENA WIKTOROWSKA

Do którego roku życia będą musieli pracować kobieta i mężczyzna, żeby uzyskać prawo do emerytury?

JOLANTA FEDAK*

Do ustawowego. Obecnie kobiety uzyskują prawo do ustawowej emerytury w wieku 60 lat, a mężczyźni pięć lat później.

Czy to prawda, że kierowany przez panią resort rozpoczął prace nad wydłużeniem ustawowego wieku emerytalnego?

Nie. Resort nie pracuje nad żadnym projektem ustawy, który wydłużałby obecny wiek przechodzenia na emerytury. Natomiast prawdą jest, że w Polsce nadal wiele osób chętnie korzysta z możliwości skrócenia wieku emerytalnego. I to jest problem, który musimy szybko rozwiązać. Z tego też powodu nie będziemy się obecnie zajmować wydłużeniem wieku emerytalnego do 70 roku życia.

Czy zostanie utrzymane zróżnicowanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet?

Tego nie wiem. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek rzecznika praw obywatelskich, który zaskarżył zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć jako sprzeczny z ustawą zasadniczą. W krajach Unii Europejskiej wiek ten również bywa zróżnicowany, więc musimy poczekać na wyrok TK.