DOMINIKA SIKORA

Czy Ministerstwo Zdrowia przygotowuje plan B dla szpitali klinicznych?

CEZARY RZEMEK*

– Planujemy stworzyć grupy ekspertów, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów tym, które są w najgorszej sytuacji finansowej. Funkcjonowanie w formie szpitala klinicznego nie przekreśla przecież szans na dobre zarządzanie, bez generowania długów.

W czym takie grupy ekspertów mogłyby pomóc szpitalom klinicznym?

– Chociażby w przygotowywaniu planów naprawczych i ich realizacji.

A dodatkowe pieniądze?

– Część inwestycji w szpitalach klinicznych jest już finansowana z budżetu. Ponadto mogą one występować o dodatkowe środki unijne.

Ile środków w 2010 roku przeznaczy budżet na inwestycje w klinikach?

– Na realizację inwestycji wieloletnich budżet zamierza wydać 155 mln zł. Dodatkowo 49,1 mln zł zostanie wydane na pokrycie pozostałych inwestycji.

Czy to wystarczy? Przecież przy okazji nowelizacji tegorocznego budżetu wydatki te były zmniejszane?

– Przyczyną tego było wolne tempo prowadzania niektórych z nich.

Część z nich ciągnie się już latami. Może nie warto ich kontynuować?

– Rekordzistą jest Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi, bo inwestycja rozpoczęła się w 1975 roku i wciąż trwa. Zgodnie z założeniami ma się ona zakończyć w przyszłym roku. W najbliższym czasie resort zdrowia zamierza przeprowadzić wizytacje inwestycji, co pozwoli na dokonanie oceny tempa ich realizacji i faktycznych kosztów.