•  W 2009 roku będą wypłacane pierwsze emerytury kobiet oszczędzających w OFE. Czy będzie ich dużo?

- Zainteresowanie świadczeniami z drugiego filaru wśród osób urodzonych w 1949 roku było niewielkie. W przyszłym roku zaledwie 2,5 tys. kobiet zyska więc prawo do świadczeń z OFE.

•  Czy to właśnie z tego powodu nie powstaną zakłady emerytalne wyspecjalizowane w wypłatach świadczeń z OFE?

- Trudno jest tworzyć specjalne instytucje finansowe, które miałyby wypłacać świadczenia dla niewielu osób po 2008 roku. Co więcej, reforma emerytalna zakładała, że osoba przechodząca na emeryturę powinna mieć możliwość wyboru między różnymi zakładami emerytalnymi. Tylko wielość tych zakładów umożliwi konkurencję między nimi. W latach 2009 - 2013 na emerytury będą odchodzić wyłącznie kobiety, które w tym okresie nie ukończą 65 lat. Będzie ich tak mało, że trudno, aby w tym okresie zaczęło działać kilka konkurujących ze sobą podmiotów. Dlatego dopiero kiedy mężczyźni zaczną otrzymywać świadczenia wypłacane z OFE, zaczną działać zakłady. Pozwoli to nie różnicować emerytur ze względu na płeć.

•  Który to będzie rok?

- 2014 rok. Przygotowany przez nas projekt ustawy o zakładach emerytalnych zakłada, że wysokość kapitału zakładowego tych instytucji finansowych będzie rosła wraz z rozwojem rynku.

•  Jak będzie więc wyglądać wypłata emerytur z OFE w 2009 roku?

- Kobiety, które ukończą 60 lat lub więcej, ale nie będą jeszcze mieć 65 lat, będą otrzymywać tzw. emeryturę okresową. Jeśli taka osoba ukończy 60 lat i złoży do ZUS wniosek o emeryturę, wówczas uzyska prawo do dożywotniego świadczenia wypłacanego z I filaru i okresową emeryturę kapitałową ze środków z OFE do ukończenia 65 lat.

•  Kto ją będzie wypłacać?

- Świadczenia te będą wypłacać OFE ubezpieczonego. Jego wysokość będzie wprawdzie zmniejszać kwotę kapitału, ale przez pięć lat OFE będzie pomnażać pozostałe środki. Kiedy więc ubezpieczona w wieku 65 lat trafi do zakładu emerytalnego, proporcja wysokości jej kapitału emerytalnego i dalszego trwania życia w stosunku do tej proporcji w wieku 60 lat nie musi być niższa.

•  Czy kobieta kończąca 65 lat wykupi emeryturę dożywotnią?

- W wieku 65 lat wszyscy emeryci zyskają prawo do wykupienia dożywotniego, indywidualnego świadczenia kalkulowanego według wspólnych dla obojga płci tablic dalszego trwania życia. Nie będzie więc ani emerytury małżeńskiej, ani z tzw. gwarantowanym okresem wypłaty. Zostanie za to wprowadzony trzyletni okres zwrotu kapitału przekazanego do zakładu emerytalnego w razie śmierci emeryta.

•  Ile czasu będzie trwać okres przejściowy?

- Jeżeli za okres przejściowy przyjąć okres wypłaty emerytury okresowej, to należy przyjąć, że będzie on trwał aż do zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet.

•  Czyli nastąpi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?

- Tak, choć wiek emerytalny kobiet będzie podnoszony stopniowo. Nikt nie zostanie zaskoczony z dnia na dzień tym, że będzie musiał pracować pięć lat dłużej. Zakładamy, że zrównanie wieku emerytalnego obu płci może nastąpić w ciągu kilkudziesięciu lat.

•  JOLANTA FEDAK

absolwentka nauk politycznych. Od lat 90. związana z PSL. Była m.in. wicemarszałkiem województwa lubuskiego