Czy zakład może sprawdzić wszystko w kwestii składek

Ubezpieczony odmówił inspektorowi ZUS prawa do przeprowadzenia kontroli, bo ten zamierzał sprawdzić kwestie niewymienione w ustawie w systemie ubezpieczeń społecznych. Były one wskazane w upoważnieniu, jakie przedstawił przedsiębiorcy. Inspektor twierdził, iż może przeprowadzić kontrolę w zakresie określonym w upoważnieniu. Czy miał rację?

Czy ZUS może zakwestionować umowę o dzieło

Inspektor ZUS, po zapoznaniu się w firmie z treścią umowy o dzieło i po przeprowadzeniu kilku rozmów z osobami zarządzającymi, doszedł do wniosku, iż osoba wykonująca pracę na podstawie tej umowy w rzeczywistości była pracownikiem. To ustalenie spowodowało dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy, bo musiał zgłosić zatrudnionego do ZUS i płacić składki. Czy inspektor ma prawo do ustalania treści stosunku cywilnoprawnego?

Czy inspektor może sprawdzać składki nieobjęte kontrolą

Z treści upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wynika, iż inspektor ma sprawdzić rozliczenia w zakresie ZUS, ale z lat 2006 – 2012. Czy ZUS może skontrolować dokumenty dotyczące innego okresu?

Czy inspektor musi być prowadzona tylko w firmie

Inspektor ZUS przyszedł do siedziby firmy księgowej obsługującej płatnika, żeby zapoznać się z dokumentacją przesyłaną przez nią do zakładu. Płatnik poskarżył się do dyrektora oddziału ZUS na kontrolującego, twierdząc, iż ten nie może prowadzić czynności w firmie księgowej, lecz w siedzibie jego firmy. Czy sprawdzenie musi dotyczyć tylko firmy?

Czy firma może zakwestionować ustalenia

Inspektor ZUS po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego sporządził protokół, w którym stwierdził, iż płatnik niewłaściwie rozliczał się z zakładem. W dokumencie tym znalazł się zapis, że firma jest winna ZUS prawie 100 tysięcy złotych z odsetkami. Prezes przedsiębiorstwa chce się odwołać od tego protokołu. Czy ma takie prawo?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS kontroluje firmę w zakresie rozliczania się przez nią ze składek.